Sabtu, 28 Jun 2014

นักศึกษาสาขาวิชามลายูศึกษา มอ. ปัตตานี ฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

โดย นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทางศูนย์นูซันตาราศึกษา ได้จัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเอกมลายูศึกษาจำนวน 5 คน ไปฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือน จึงขอประมวลภาพต่างๆของคณะนักศึกษาดังกล่าวมาเสนอดังต่อไปนี้
Tiada ulasan: