Khamis, 13 Januari 2011

สุลต่านแห่งเซอร์ดัง เกาะสุมาตรา อินโดเนเซีย สิ้นชีพที่ประเทศมาเลเซีย

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

วันที่ 13 มกราคม 2554
เมื่อคืนวันนี้ผู้เขียนได้รับข้อความจากอินโดเนเซียแจ้งว่า สุลต่านแห่งเซอร์ดัง เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดเนเซีย ที่ชื่อว่า ตวนกูลุกมาน บาซาร์ชาห์ ที่ 2 (Tuanku Lukman Basarshah II)ได้สิ้นชีพเมื่อเวลา19.55 น. (เวลาประเทศไทย) ที่โรงพยาบาลซิมดาร์บี้ ซูบัง (Sime Darby Subang Hospital)กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้เขียนเองได้พบกับสุลต่านแห่งเซอร์ดังหลายครั้ง

ประเทศอินโดเนเซียในอดีตนั้นมีอาณาจักรที่ปกครองโดยสุลต่านหรือเจ้าผู้ครองรัฐเป็นจำนวนมาก แม้ว่าประเทศอินโดเนเซียจะได้รับเอกราชมีระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ แต่ปรากฎว่าความนับถือของชาวอินโดเนเซียที่มีต่อราชอาณาจักรก็ยังคงมีอยู่ และในปัจจุบนประเทศอินโดเนเซียก็มีการกระจายอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นปกครองตนเองมากขึ้น ในแต่ละพื้นที่ของอินโดเนเซียจึงมีการฟื้นฟูราชสำนักเพื่อให้เป็นสัญญลักษณ์ทางวัฒนธรรม สำหรบราชสำนักเซอร์ดังก็เช่นเดียวกัน ก็ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาขึ้นมาอีกครั้ง

สุลต่านแห่งเซอร์ดัง ตวนกูลุกมานซีนาร์ บาซาร์ชาห์

ตราสัญญลักษณ์ สุลต่านแห่งเซอร์ดัง

ศพของสุลต่านแห่งเซอร์ดัง มีการละหมาดศพ (Shalat jenazah)ที่มัสยิดอัลญีฮาด (Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis)เมืองเมดาน และมีการฝังศพบริเวณมัสยิดรายาสุไลมานียะห์ (Masjid Raya Sulaimaniyah )ที่เมืองเปอร์บาอุงงัน เซอร์ดัง เบอดาฆัย(Perbaungan Serdang Bedagai) ตวนกูลุกมาน บาซาร์ชาห์ ที่ 2 สิ้นชีพขณะมีอายุได้ 79 ปี มีบุตรชาย 1 คน บุตรสาว 5 คน มีหลาน 14 คน และเหลน 3 คน

ภาพถ่ายสุลต่านแห่งเซอร์ดังกับคณะศูนย์วัฒนธรรมมลายูแห่งยอกยาการ์ตา (มลายูออนไลน์)

กันเจน ปาเงรัน ฮาร์โย กูนาร์โซ เกอสุมา ดีนิงกรัต(Kanjen Pangeran Haryo Gunarso Kesumo Diningrat) ขุนนางแห่งราชสำนักโซโล (Keraton Solo)ที่มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการองค์กรราชสำนักทั่วอินโดเนเซีย (Forum Silaturahmi Keraton Nusantara)ได้กล่าวว่า สุลต่านแห่งเซอร์ดัง เป็นสุลต่านที่มีมนุษยสมพันธ์ดีมาก เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องจารีตประเพณีชาวมลายู ความทรงจำของข้าพเจ้านั้นเมื่อปี 2007 ที่เมืองบาหลี ข้าพเจ้าได้มอบกริช อันเป็นมรดกตกทอดของตระกูลข้าพเจ้าให้แก่สุลต่านแห่งเซอร์ดัง ด้วยสุลต่านเป็นผู้ที่ปกป้องสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของชาติเรา ไว้ให้ชนรุ่นต่อไป

ราชวังเซอร์ดังในอดีต

สุลต่านเซอร์ดังกับภรรยา

ผลงานเขียนของตวนกูลุกมาน บาซาร์ชาห์ ที่ 2

สุลต่านเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนจำนวนหนึ่ง ผู้เขียนเองก็มีหนังสือที่สุลต่านเขียนอยู่เล่มหนึ่ง นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประวติศาสตร์ ทำให้ผู้เขียนรู้จักเกาะสุมาตรามากขึ้น

Tiada ulasan: