Khamis, 28 Jun 2012

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (ตอนที่ 1)

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน (อาจรวมอินโดเนเซียด้วย) ของแผนกวิชามลายูศึกษา เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2012 โครงการทัศนศึกษาภายในชื่อ 2012 Thailand-Malaysia-Singapore-Brunei Fieldwork Project หรือชื่อเป็นทางการของคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานีว่า โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชามลายูศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ตั้งแต่วันที่ 2 -26 พฤษภาคม 2012 โดยมีกำหนดคร่าวๆดังนี้

2 -7 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมภายในชื่อโครงการว่า Berserinya Bahasa, Bersulam budaya กับมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส

8 -12 พฤษภาคม 2012 ทัศนศึกษารัฐเคดะห์ รัฐปีนัง รัฐเปรัค รัฐโยโฮร์ สิงคโปร์ รัฐมะะกา

13 -15 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ที่ Dewan Bahasa dan Pustaka กรุงกัวลาลัมเปอร์

16 พฤษภาคม 2012 ทัศนศึกษารัฐนัครีซัมบีลัน

17 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังรัฐซาบะห์

18 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังประเทศบรูไนดารุสสาลาม

19 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมกับสถาบันบรูไนศึกษา และคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม

20 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังรัฐซาบะห์อีกครั้ง

21-22 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบะห์ รัฐซาบะห์ และทัศนศึกษารัฐซาบะห์

23 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์อีกครั้ง

24-26 พฤษภาคม 2012 ทัศนศึกษารัฐปาหัง รัฐตรงกานู รัฐกลันตัน และเดินทางกลับปัตตานี

** หมายเหตุ : 24-26 พฤษภาคม 2012 อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ด้วยนักศึกษาบาง ส่วนต้องการให้เข้าร่วมงานสัมมนานาชาติเรื่องวรรณกรรมที่เมืองตันหยงปีนัง จังหวัดหมู่เกาะเรียว ประเทศอินโดเนเซียโครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย อินโดเนเซีย สิงคโปร์ บรูไน ปี 2012  

รายงานตอนที่ 1

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (2012 Thailand-Malaysia-SingaporeIndonesia-Brunei Fieldwork Project) ของแผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานี 

แรกเริ่มกำหนดโครงการวันที่ 1 พฤษภาคม 2012 แต่บังเอิญเป็นวันแรงงาน ทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส แจ้งเลื่อนเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2012 โดยทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิสจัดกิจกรรมภายในชื่อโครงการว่า Berserinya Bahasa, Bersulam budaya มีการบูรณาการกิจกรรม ทั้งการสอนภาษามลายู การสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู การเยี่ยมหอสมุดของมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส เยี่ยมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์ของรัฐเปอร์ลิส และพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส โดยทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการทั้งหมด การเดินทางของนศ.มลายูศึกษาครั้งนี้ออกจากวิทยาเขตปัตตานีตั้งแต่เช้าตรู่ โดยทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสนำรถบัสมหาวิทยาลัยมารับที่บริเวณชายแดนที่ปาดังเบซาร์ มี ศ. ดร. อัสรอฟ เป็นหัวหน้ามารับนศ. สำหรับโครงการภายใต้ชื่อว่า Berserinya Bahasa, Bersulam budaya นี้มีคุณซาฟิก ฮีซวารี เป็นผู้รับผิดชอบ และคุณนอร์สุไฮลา เจ๊ะปา เป็นผู้ดูแล


ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์

เมื่อโครงการจบลงในวันที่ 7 พฤษภาคม 2012 ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสแจ้งให้เลื่อนการปิดโครงการเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2012 ด้วยในตอนกลางคืนของ 7 พฤษภาคม 2012 จะมีการแสดงดนตรีในชื่อ Konsert Seni DiRaja เนื่องในโอกาสวันครบพระชนม์ปีที่ 69 ของราชาเปอร์ลิส ทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสเปิดโอกาสในนศ.มลายูศึกษาเข้าร่วมชมดนตรีดังกล่าวด้วย ในงานดังกล่าวมี Dato’ M. Nasir นักร้องชื่อดังเป็นตัวหลัก

กับอธิการบดีมหาวิทยาลยมาเลเซียเปอร์ลิส


นักศึกษาในพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส


ถ่ายภาพหมู่ในงานคอนเสิร์ตครบรอบวันประสูติพระราชาเปอร์ลิส


นักศึกษากับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส


ถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส


หน้ามัสยิดในรัฐเปอร์ลิส


ในหอพักมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส


บนเวทีคอนเสิร์ตครบรอบวันประสูติพระราชาเปอร์ลิส


รอเสด็จของพระราชาเปอร์ลิส


 ภายในงาน ผมได้รับแจ้งให้ออกมาต้อนรับการเสด็จของพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท เมื่อพบองค์รัชทายาทรัฐเปอร์ลิส พระองค์ก็ได้ขอบคุณที่มาร่วมงานและเมื่อการแสดงจบลง ผู้เข้าร่วมต่างแยกย้ายจะกลับ ผมตกใจเมื่อได้รับแจ้งให้เข้าร่วมทานอาหารภายในห้องที่จัดไว้สำหรับเสวยอาหารของพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท เมื่อนั่งที่โต๊ะใกล้ๆประตู ความตกใจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อได้รับแจ้งให้ย้ายมานั่งร่วมกับพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท แต่ก็คลายความเครียดลง เมื่อภายในโต๊ะดังกล่าวนอกจากพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท ซึ่งผมเคยเข้าเฝ้ามาแล้ว สองสามครั้ง แล้วยังมีมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งรัฐของรัฐเปอร์ลิส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ซึ่งทุกคนได้รู้จักอยู่ก่อนแล้ว ที่เพิ่งรู้จักที่โต๊ะดังกล่าวมีอยู่เพียง 2 คน คือ ปลัดรัฐบาลท้องถิ่นแห่งรัฐเปอร์ลิส และ Dato’ M. Nasir

มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส

รับมอบเสื้อของมหาวิทยาลัยเปอร์ลิส

รับมอบดิกชั่นนารีภาษาอังกฤษฉบับครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส


นักศึกษารับมอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส
                       

 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2012 ทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสไปส่งคณะนศ. มลายูศึกษาไปที่เมืองอลอร์ สตาร์ รัฐเคดะห์ เพื่อเดินทางต่อไปตามโครงการที่ทางแผนกวิชามลายูศึกษาได้กำหนดไว้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก รศ. อาหวัง  ล่านุ้ย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯ และ ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม ของ ม.อ. ปัตตานี

การอำลาระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส


การอำลาระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส
    

การอำลาระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส

ความทรงจำที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจตลอดไป

Tiada ulasan: