Rabu, 30 Mei 2012

ร่วมงาน Seminar Internasional Tradisi Lisan VIII ที่เมืองตันยงปีนัง เกาะบินตัน จังหวัดหมู่เกาะเรียว ประเทศอินโดเนเซีย

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
ได้ร่วมเดินทางกับอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน ไปยังเมืองตันยงปีนัง เกาะบินตัน จังหวัดหมู่เกาะเรียว ประเทศอินโดเนเซีย เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ ส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ก็เพื่อจะได้นำความรู้จากการสัมมนามาใช้ในการเรียนการสอนของแผนกวิชามลายูศึกษา ด้วยแผนกวิชามลายูศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีรายวิชาเกี่ยวกับวรรณกรรมมุขปาฐะด้วย การเดินทางที่เริ่มจากท่าเรือสตูลังลาวต์ เมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ก็ถึงท่าเรือของเมืองตันยงปีนัง เกาะบินตัน จังหวัดหมู่เกาะเรียว
อาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน ที่ท่าเรือสตูลังลาวต์ เมืองโยโฮร์บารู
อาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีบนเรือขณะเดินทาง
ท่าเรือของเมืองตันยงปีนัง เกาะบินตัน จังหวัดหมู่เกาะเรียว
บริเวณร้านอาหารที่ท่าเรือของเมืองตันยงปีนัง เกาะบินตัน จังหวัดหมู่เกาะเรียว เจอชาวเมืองตันยงปีนังคนหนึ่งพูดทักทายเ็ป็นภาษาไทย ถามได้ความว่าเคยทำงานเรือที่เกาะศรีชัง ประเทศไทย เมื่อเดินทางถึงที่พักได้ไม่นานผมก็ต้องขึ้นเวทีสัมมนา โดยมีนักวิชาการทั้งจากอินโดเนเซีย มาเลเซีย ฮอลันดา มาเสนอบทความวิชาการของแต่ละคน
นักวิชาการจากฮอลันดา
นักวิชาการจากฮอลันดา
บรรยากาศภายในห้องสัมมนา
นักวิชาการจากมาเลเซีย
บรรยากาศบนเวทีในห้องสัมมนา
ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
อาจารย์ซาวาวีกับวิทยากรจากประเทศสหรัฐ
การแสดงบนเวทีงานการแสดงพื้นบ้านของเมืองตันหยงปีนัง
การถ่ายภาพหมู่บนเวทีการแสดง
อาจารย์ซาวาวีกับศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด มูฮัมหมัดซอลและห์ แห่งมหาวิทยาลัยไซนส์มาเลเซีย
อาจารย์ซาวาวีกับศาสตราจารย์ ดร. มูฮัมหมัด มูฮัมหมัดซอลและห์ แห่งมหาวิทยาลัยไซนส์มาเลเซีย
คุณ Anwar Putra Bayu กับเพื่อนๆในพิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดเรียว
คุณ Anwar Putra Bayu หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งจังหวัดเรียว
อาจารย์ซาวาวีกับชาวบ้านเกาะเปอญืองัต เกาะที่ตั้งของสุสานราชาอาลีฮจญี
อาจารย์ซาวาวีกับคุณศิริ สุกใส อดีตข้าราชการช้นผู้ใหญ่ของกระทรวงศิลปะ วัฒนธรรม มาเลเซีย
อาจารย์ซาวาวีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยไลเด้น ประเทศฮอลันดา
นักวิชาการน้อยกับชาวเมืองจัมบี อินโดเนเซีย

Tiada ulasan: