Scholarship

ส่วนหนึ่งของข้อมูลทุนการศึกษาเป็นข้อมูลเก่า ซึ่งสามารถนำมาเป็นเกณฑ์การรับสมัครในปีต่อๆไป

ทุนปริญญา ประเทศอินโดเนเซีย
Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)Republik Indonesia Master Degree Scholarship  2014-2015
1. ใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆต้องถึงกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดเนเซียไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2014
2. การคัดเลือกจะจัดขึ้นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2014
3. การประกาศผลการคัดเลือกปลายเดือนสิงหาคม 2014
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาปลายเดือนสิงหาคม 2014
5. การปฐมนิเทศน์จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2014
6. การเรียนภาษาอินโดเนเซียจะเริ่มขึ้นต้นเดือนกันยายน 2014 

รายละเอียดการสมัคร ใบสมัคร สาขาวิชา ดาวน์โหลดได้ที่นี้

..............................................................................
ทุนปริญญาโท-เอกของรัฐบาลประเทศบรูไนดารุสสาลาม
รัฐบาลประเทศบรูไนดารุสสาลามให้ทุนประจำปีแก่ผู้สมัครจากชาติอาเซียนและอื่น ๆ ในการไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ University of Brunei Darussalam [UBD], Islam Sultan Sharif Ali university [UNISSA] and Brunei Institute of Technology [ITB]เปิดรับสมัครถึง 17 มกราคม 2014 โดยทุนประจำปี 2014/15 นี้เป็นทุนเต็มจำนวนให้กับชาติ ASEAN, OIC, Commonwealth Member Countries และชาติอื่น ๆ โดยเป็นการศึกษาระดับ HND (Higher National Diploma), Undergraduate, Master’s, Master’s by research and Doctoral program โดยเปิดรับสมัครในหลากหลายสาขา 


คุณสมบัติของผู้สมัครที่สำคัญ 
นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่น ๆ ด้วยคือ 


- อายุระหว่าง 18-25 ปี กรณีสมัครระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปี สำหรับปริญญาโทขึ้นไป โดยนับถึง 31 กรกฎาคม 2014 
- ทุนนี้ชาวบรูไน และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศบรูไน ไม่มีสิทธิสมัคร 
- ทุนให้เฉพาะผู้สมัครจากชาติในอาเซียน,ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ และชาติอื่น ๆ อนึ่ง ทุนจะครอบคลุมระยะเวลาของหลักสูตรเช่น ปริญญาตรี 4 ปี ส่วนปริญญาโท 1-2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณา 

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

-ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ BND500.00 
-ค่าหนังสือปีละ BND600.00 
-ค่าอาหารเดือนละ BND150.00 เป็นต้น 
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารต่าง ๆ สมัครทางไปรษณีย์ ภายใน 17 มกราคม 2014 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mofat.gov.bn/index.php/announcement
......................................................................................................
LEIDEN UNIVERSITY
ASIAN STUDIES AND MIDDLE-EASTERN STUDIES

LIAS staff have a strong track record in supervising internationally competitive PhD research in Asian Studies and Middle-Eastern Studies. Our graduates go on to work in a great variety of professional fields, academic and other. Be sure to have a look at our mission statement.

FEES AND FACILITIES
LIAS PhD candidates currently pay no tuition fees or bench fees. All registered PhD candidates are entitled to high-quality supervision, and have access to a University email account, the University Library including digital resources, LIAS PhD seminars convened by postdocs and senior staff, and LIAS social events. For more information on facilities, see below.

AFFILIATION AND FUNDING

You can apply for different types of affiliation, summed up as University-funded or self-funded. University-funded PhD research is normally full-time, meaning that candidates are expected to finish their dissertation and acquire other relevant professional experience (e.g. teaching) within four years at 1.0 fte, or five years at 0.8 fte, depending on circumstances such as overall planning for team projects. Self-funded PhD research allows for fulltime and part-time arrangements. Upon admission to the Graduate School (see below), fulltimers are generally expected to finish their dissertation in four years, and part-timers in six years.

University-funded PhD candidates (AiO’s) 

 Under current law, Dutch Universities can only fund PhD research by giving PhD candidates employee status. Hence, academic ranks of employment at Dutch universities include that of AiO or Assistent in Opleiding, which pragmatically translates as PhD trainee. AiO status constitutes a four-year full-time (or five-year 0,8-fte) research position, with full funding sufficient for general subsistence.

Application is in response to advertisement by the University. AiO positions are advertized on the LIAS and Leiden University websites, and other online channels. They become available through external research funding (e.g. from NWO or ESF, with the University acting as grant-holding institution and employer: see this example and this example), or through special projects on the University, Faculty of Humanities, or LIAS levels (see this example).


About 15% of AiO time is spent on teaching, under the aegis of your supervisors, usually in the regular curriculum of the relevant BA program(s). In their second and third years, AiO’s are expected to contribute to co-taught courses, and to design and teach one full-term seminar course in the general area of their research.


LIAS will offer AiO’s office space and related infrastructure. Funding for research trips (conferences, library visits, fieldwork, etc) is normally included in overall project budgets.


Self-funded PhD candidates 

 As noted, under current law, Dutch Universities can only fund PhD research by offering PhD candidates employee status. Accordingly, the research of many of our PhD candidates is self-funded, meaning that they bring their own funding for general subsistence, from other sources than Leiden University. They include full-time and part-time candidates (many part-timers do their research concurrently with employment in a range of professional fields). Self-funded candidates bring private funding and/or scholarship from foundations, government-supported internationalization schemes, etc.

Application is initiated by the prospective candidate (as distinct from AiO advertisement by the University). If the applicant has secured and/or plans to apply for institutional funding  from other sources than Leiden University, their application should include full and accurate information on same. This page provides some information on scholarships, but lays no claim to completeness.


Self-funded candidates are not allowed to teach in the regular curriculum, as this requires University employee status. They do have opportunities for presenting their work during research seminars, and through guest lectures in the regular curriculum.


On a case-by-case basis, LIAS will consider offering self-funded candidates (temporary) office space and related infrastructure, usually but not invariably for a fee; and limited financial support for crucial research trips (conferences, library visits, fieldwork, etc). Access to these facilities depends on the availability of resources, individual performance, and grant scheme detail.


APPLICATION AND ADMISSION

Admission minimally requires:

- The availability of and a recommendation by qualified supervisors

- Adequate academic qualifications of the applicant (including an adequate command of the relevant languages, as assessed by the supervisors)
- The fulfilment of formal requirements: for legal matters concerning foreign nationals, see here.

Admission is granted or denied by the Dean of Humanities, represented by the LIAS Academic Director.


University-funded PhD candidates


If your application in response to advertisement is successful, the project leader in question will nominate you to the LIAS Academic Director. If you are granted admission, you will be directed to the Faculty of Humanities HRM office to formalize your employment.


Self-funded PhD candidates 

 Preferably, your prospective supervisors should declare their availability and support for your work before you enter the formal application procedure: see PROSPECTIVE SUPERVISORS, below. You will apply to the Humanities Graduate School Office, with LIAS as the Institute of your choice. Once the Office has ascertained that your application is complete, it will forward your application to LIAS. You will find the relevant form here.
There are no deadlines for the self-funded trajectory: students can apply and projects start at any time in the academic year. Please bear in mind that application processing may be slower than usual from mid-June to mid-August, and from mid-December to mid-January.

Admission is followed by formal registration with Leiden University, whereupon you will receive an Admission Statement, a student card, and a ULCN (Universiteit Leiden Community Network) account, which provides access to Leiden University online facilities such as the Digital Library.


Queries 

 For procedural queries on application and admission, please write to PhD-admissions@hum.leidenuniv.nl, with cc to lias@hum.leidenuniv.nl.

PROSPECTIVE SUPERVISORS

As early as possible, you should establish contact with your prospective supervisor(s). PhD supervision teams will normally consist of a first supervisor and a second supervisor, with the first/second division of labor determined by the proximity of their expertise to your proposed topic. Both supervisors must hold a doctorate, and one must hold the rank of full professor. If the first supervisor of your preference is willing to undertake supervision but is not a full professor, s/he will contact a full professor on your behalf. Usually and preferably, both supervisors are LIAS members. Depending on the needs of your project, supervision can involve scholars from other Institutes, other Faculties, and, exceptionally, other Universities.

If you haven’t made the acquaintance of the first supervisor of your preference, in person or through their published work, please have a look at the list of Asian Studies staff and Middle Eastern Studies staff. These lists identify staff members by their geographical / cultural / linguistic specialization (e.g., “Persian Studies,” or “ Japan”). More detailed info on individual expertise is found on the personal pages listed under their names.


If our general profile attracts you, but you need assistance in identifying the first supervisor of your preference, please indicate this on the form below.


INFORMATION REQUEST FORM


 If you are interested in doing self-funded PhD research at LIAS and have not identified and/or contacted your prospective supervisors, please fill in the form below. While we will try to process your request without delay, we may take some time to get back to you, especially (as above) if your request reaches us between mid-June and mid-August, or between mid-December and mid-January


http://hum.leiden.edu/lias/request

................................................................................................................

The Hitachi Scholarship Foundation ประกาศข้อมูลการรับสมัครทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้


1 Hitachi Scholarship Program


เป็นทุนศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น


2 ทุน Hitachi Research Fellowship Program


เป็นทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น


3 ทุน Komai Fellowship Program


เป็นทุนวิจัยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน


โดยมูลนิธิฮิตาชิ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับทุนทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว


มูลนิธิฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 3 ประเภท พร้อมขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ดังปรากฏในเอกสารหน้า 2 ข้อ 3 -1 Eligibility and qualification of applicants, ข้อ 3-2 Application procedure, และข้อ 3-3 Documents required for application ตามลำดับ


สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2556


หมายเหตุ


ทุนประเภทที่ 1 และ 2 สำหรับคณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดทุนประเภทที่ 3 สำหรับคณะในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

................................................................................................................
สาธารณรัฐเฮลเลนิก ให้ 65 ทุน ด้านภาษาและวัฒนธรรม -ป.โท


กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก (State Scholarship Foundation: I.K.Y.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ และกิจการศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2013 – 2014


ประเภทของทุน


ทุนที่มอบให้เป็นทุนด้านภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 50 ทุน และทุนระดับปริญญาโทจำนวน 15 ทุน


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iky.gr


โดยมีกำหนดส่งใบรับสมัครขอรับทุนฯ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประจำประเทศไทย


หลักสูตรด้านภาษาและวัฒนธรรม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556ทุนระดับปริญญาโท ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
............................................................................

ทุนการศึกษาของประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสสาลาม และประเทศอินโดเนเซีย ซึ่งในปีต่อๆไป สามารถใช้เกณฑ์นี้เป็นฐาน


สนใจทุนการศึกษาของประเทศมาเลเซีย สามารถคลิ๊กได้ข้างล่างนี้


ทุนการศึกษาต่างๆของประเทศมาเลเซีย


สนใจทุนการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสสาลาม สามารถคลิ๊กได้ข้างล่างนี้
ทุนการศึกษาของประเทศบรูไนดารุสสาลาม


สนใจทุนการศึกษาของประเทศอินโดเนเซีย สามารถคลิ๊กได้ข้างล่างนี้
ทุนดรามาซิสวา อินโดเนเซีย
......................................................................................
ทุนรัฐบาลบรูไน 2013-2014   
     รัฐบาลบรูไนยินดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในประเทศบรูไนในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Aii, Institut Teknologi Brunei โดยผู้สมัครระดับปริญญาตรีต้องมีอายุระหว่าง 18-25 ปี และผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ขอบเขตของทุน
- ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษาในระดับที่ได้รับทุน - ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 12,500 บาท
- ค่าอาหาร เดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 3,750 บาท - ค่าหนังสือ ปีละ 600 ดอลลาร์บรูไนหรือประมาณ 15,000 บาท

ขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ใช้ 
1. ใบสมัคร ดาวน์โหลด  และสำเนา 3 ใบ
2. รูปขนาดเดียวกับที่ติดบนหนังสือเดินทาง 3 รูป
3. สำเนาเอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับที่ผ่านมา 3 ใบ
4. สำเนาเรียงความ (อยู่ในใบสมัคร)
5. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาสูติบัตร อย่างละ 3 ใบ
6. สำเนาใบรับรองความประพฤติ 3 ใบ (ขอได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลสอบภาษาอังกฤษ ทรานสคคริปต์ โดยต้องอยู่ในรูปแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หมดเขตสมัคร 14 กุมภาพันธ์ 2013 ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่

Technical Assiatance Division ,
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Bandar Seri Begawan BD2710
Brunei Darussalam

..................................................................................................ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ป.ตรี ปี 2012-2013
ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2012/2013

          รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2012/2013 เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ แต่ละสาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

 ลักษณะทุน

          ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NationalUniversity of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University:NTU) หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU) ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 ทุนที่จะได้รับ

          1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พักตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)

          2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

 คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข

          1. มีสัญชาติไทย

          2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1(ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)

          3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

          4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์

          5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง

          6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555)

          7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่

          7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)

          7.2 ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา)

          7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ

          7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

          7.5 ใบรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา

          7.6 สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

          7.7 ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง

 การสมัคร

          1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร

          - ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย
          - สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
          - สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
          - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
          - สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

          2. สถานที่ส่งใบสมัคร

          2.1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (โทร. 0 2281 4940)

          2.2 โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่งใบสมัครที่ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (โทร. 0 2281 7070)

          2.3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งใบสมัครที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10400 (โทร. 0 2354 5615)

          2.4 โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งใบสมัครที่สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300(โทร. 0 2281 5555 ต่อ 1318)

          2.5 สถานศึกษาอื่น ๆ นอกจากข้อ 2.1 - 2.4 ส่งใบสมัครไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108)

          หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานกรุณาวงเล็บมุมซอง "ทุนสิงคโปร์"

 กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก

          1. ส่งใบสมัครไปถึงหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 หากส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งแบบ EMS ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก

          2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบข้อเขียน และสถานที่สอบวันที่ 10 มกราคม 2555 ทางเว็บไซด์ http://www.bic.moe.go.th/

          3. วิชาสอบคัดเลือกผู้สมัคร :

                    1. วิชาภาษาอังกฤษ

                    2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude test)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108
แหล่งข้อมูล กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศระดับภูมิภาค

Tiada ulasan: