Sabtu, 14 Mac 2015

เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เขียนได้รับแจ้งจากคุณอับดุลนัดดิน ซาอิดดิน ผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์อุตุซันบอร์เนียว (Utusan Borneo) หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของรัฐซาบะห์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งหนังสือพิมพ์นี้ จัดจำหน่ายทั้งในรัฐซาบะห์และรัฐซาราวัค เขากับเพื่อนๆ เช่น คุณอาเกียะห์  บารัคบะค์ เจ้าหน้าที่อาวุโสสนามบินนานาชาติเมืองโกตากีนาบาลู รัฐซาบะห์ จะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้เขียนแจ้งว่าในช่วงเวลาที่เขาจะมานั้นเป็นช่วงระหว่างการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไร แต่เขาแจ้งกลับมาว่า ช่วงเวลานั้นตั๋วเรื่องบินจากเมืองโกตาบารูไปกรุงกัวลาลัมเปอร์อยู่ในช่วงราคาถูก และเขาก็ได้ซื้อตั๋วแล้ว ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องต้อนรับและเคลียร์งานเพื่อจะได้สะดวกในการต้อนรับช่วงการเดินทางของพวกเขา
 การต้อนรับคณะนักศึกษามลายูศึกษาในรัฐซาบะห์ มาเลเซีย
คุณ Akiah Barabaq เลี้ยงอาหารนศ.มลายูศึกษาที่รัฐซาบะห์
 การพาเที่ยวคณะนักศึกษามลายูศึกษาในรัฐซาบะห์ มาเลเซีย
 การพาเที่ยวคณะนักศึกษามลายูศึกษาในรัฐซาบะห์ มาเลเซีย
 คุณ Akiah Barabaq เลี้ยงคณะนักศึกษามลายูศึกษาที่รัฐซาบะห์
คุณ Akiah Barabaq เลี้ยงคณะนักศึกษามลายูศึกษาที่รัฐซาบะห์
 สมาคมนักเขียนรัฐซาบะห์เลี้ยงคณะนักศึกษามลายูศึกษา
คณะที่จะเดินทางมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับศูนย์นูซันตาราศึกษา ด้วยครั้งคณะนักศึกษาสาขาวิชามลายูศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แบกเป้เดินทางไปรับซาบะห์ รัฐซาราวัค และบรูไนนั้น คณะของนักศึกษาสาขาวิชามลายูศึกษาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะชาวรัฐซาบะหที่จะเดินทางมา

ในวันที่ 12 มีนาคม 2015 วันที่ทางคณะชาวรัฐซาบะห์จะเดินทางมา ผู้เขียนได้สั่งให้นักศึกษาสาขาวิชามลายูศึกษาไปยังโรงแรมมายการ์เดน เพื่อรอต้อนรับคณะชาวรัฐซาบะห ซึ่งเมื่อคณะชาวรัฐซาราวัคมาถึงโรงแรมก็สร้างความปลื้มใจแก่คณะชาวรัฐซาบะหหลังจากนั้นอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน หัวหน้าแผนกวิชามลายูศึกษาจึงนำคณะชาวรัฐซาบะห์ไปยังโรงอาหารลานประดู่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อทานอาหารร่วมกับนักศึกษาที่ไปต้อนรับที่โรงแรมมายการ์เดน เมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว อาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน จึงนำคณะชาวรัฐซาบะห์ไปเยี่ยมสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เมืองโบราณยะรัง ที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ในวันรุ่งขึ้นทางศูนย์นูซันตาราศึกษา จึงจัดงาน “เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 3”  มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้าร่วม ได้ปรึกษากับอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีนว่าจะจัดในช่วงไหนดี ถ้าจัดในช่วงเวลาที่อาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีนสอนวิชา Malay Culture ซึ่งเป็นวิชาของแผนกวิชาภาษามลายู ก็จะมีนักศึกษาจำนวนมาก ด้วยวิชานี้มีนักศึกษาลงทะเบียนราว 200 คน แต่มีนักศึกษาสาขามลายูศึกษาน้อยมาก เราจึงตัดสินว่า อย่าเข้าตัวเลขผู้ฟังเป็นหลัก แต่เราต้องเอานักศึกษาสาขามลายูศึกษาเป็นหลัก ถึงจะมีนักศึกษามาฟังน้อย มาฟังเท่าไร เราก็เอาเท่านั้นแหละ
ผู้เขียนได้เสนอให้คณะชาวรัฐซาบะห์ โดยเฉพาะคุณอาเกียะห์ บาราบัค ผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถบัส ค่าที่พัก ค่าอาหารให้คณะที่เดินทางมาว่า เมื่อเดินทางมาจังหวัดปัตตานีแล้ว ก็สมควรที่จะเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลาด้วย ไม่เช่นนั้นจะบอกคนรัฐซาบะห์ และมาเลเซียว่าเดินทางมาถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร ทางคุณอาเกียะห์ บาราบัค เห็นด้วยกับการเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา ดังนั้นจึง้ป็นหน้าที่ของผู้เขียนที่จะต้องนำคณะชาวรัฐซาบะห์ไปยังจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา  โดยเราเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสก่อน เมื่อเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส โดยไปเยี่ยมสถานที่สำคัญบางแห่ง พร้อมเข้าไปดูร้านขายผ้าคลุมนูนุห์ ด้วยนายอับดุลนัดดินน้น ได้เปิดร้านขายผ้าคลุมหัวที่เมืองโกตากีนาบาลู จากนั้นจึงเดินทางไปจังหวัดยะลา ก็ไปเยี่ยมสถานที่สำคัญๆหลายแห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มัสยิดกลางของจังหวัดยะลา และเดินทางกลับถึงจังหวัดปัตตานีในช่วงตอนกลางคืน ด้วยเกิดการสื่อสารกับเพื่อนผู้ขับรถตู้ผิดพลาด เพื่อนผู้ขับรถตู้เข้าใจว่าผู้เขียนจะกลับนราธิวาส ทั้งๆที่ผู้เขียนจะกลับปัตตานี ดังนั้น เขาถึงขับรถไปส่งผู้โดยสารไปนราธิวาส โดยให้ญาติมารับผู้จะไปนราธิวาส ที่บ้านบูเกะบากง แล้วขับรถตู้ไปส่งผู้เขียนกับคณะชาวรัฐซาบะห์ที่ปัตตานี และวันรุ่งขึ้นผู้เขียนและนักศึกษาจึงไปส่งคณะชาวรัฐซาบะห์ที่คิวรถที่จะเดินทางไปยังตลาดด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Tiada ulasan: