Ahad, 25 Januari 2015

งานพบปะสร้างสรรค์ ศิษย์เก่าราคำแหงจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

"เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อเด็กกำพร้า PNYS จัดงานระดมทุน สานฝันปันรอยยิ้มสู่เด็กกำพร้า PNYS ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีสมาชิกกลุ่ม PNYS ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานมากกว่า 1,200 คน"

ข้อความข้างบนเป็นข้อความจากสื่อมวลชนหลากหลายสำนัก ที่มีการลงตีพิมพ์ ซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่เกินจริงมากนัก สำหรับผู้เขียนเองแม้ว่าในช่วงที่เรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีการทำกิจกรรมร่วมกับทางกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS จนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนบทบาทของนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ระดับสากล ด้วยผู้เขียนเคยเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และถือว่าเป็นสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนแรกที่มาจากกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2524-2526 สำหรับนักกิจกรรมนักศึกษารุ่นนั้น มีนายเทพไท  เสนพงศ์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ที่มีชื่อเสียง และเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกคนคือนายละม้าย  เสนขวัญแก้ว ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน 
ด้วยกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS นั้น ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งจนและคาดว่าน่าจะถึงรุ่นปัจจุบัน มีความคิดที่หลากหลาย จากขวาสุดถึงซ้ายสุด ดังนั้นแม้ว่าผู้เขียนจะมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมของและผ่านกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS 

แต่หลังจากผู้เขียนจบการศึกษาแล้ว ผู้เขียนไม่เคยร่วม และคิดว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมใดๆกับบรรดาศิษย์เก่ารามคำแหงที่มาจากกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานของกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS ที่จังหวัดยะลา
แต่ด้วยการจัดงานครั้งที่ 2 เป็นการจัดงานที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดที่ผู้เขียนทำงานอยู่ และมีกรรมการบางคนที่ผู้เขียนสนิท เช่น นายอิบราฮิม หะยีดามะ และนายอาแซ  บูงอสายู ดังนั้นจึงคิดว่าจะไม่เป็นการเหมาะที่จะไม่ไปร่วมงานกองทุนเพื่อเด็กกำพร้า PNYS ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี และมีนายเศรษฐ์  อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผู้เป็นศิษย์เก่ารามคำแหงที่มาจากกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PNYS

จากการสังเกตและการพูดคุยกับศิษย์เก่ารามคำแหงหลายๆคน ปรากฏว่าการขายบัตรระดมทุนยังไม่ทั่วถึง  ศิษย์เก่ารามคำแหงบางคนบอกว่า เพื่อนร่วมอำเภอไม่ได้รับบัตร เพราะคนที่รับผิดชอบภายในอำเภอไม่รู้ว่าเขาก็เป็นศิษย์เก่ารามคำแหงด้วย นั้นแสดงว่าระบบการจัดจำหน่ายบัตรยังมีปัญหา นอกจากภายในงานนั้นหลายต่อหลายคน อาจผิดหวัง จากที่คาดหวังว่าจะได้รู้จักศิษย์เก่ารุ่นพี่ รุ่นน้อง แต่การจัดระบบโต๊ะค่อนข้างมีปัญหา ซึ่งคิดว่าในการจัดงานครั้งต่อไป คงต้องมีการปรับปรุง
สำหรับการจัดอาหารนั้น ผู้เขียนเห็นว่าไม่ตรงวัตถุประสงค์มากนัก เช่น การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนเด็กกำพร้า แต่ปรากฏว่าอาหารที่สั่งมานั้น กลายเป็นอาหารจากร้านอาหารหรูที่ราคาแพงกว่าร้านอาหารทั่วไป  นอกจากนั้นแทนที่จะสั่งอาหารจากร้านอาหารของศิษย์เก่ารามคำแหง ที่มีอยู่จำนวนหนึ่งในจังหวัดปัตตานี แต่กลับสั่งจากร้าอาหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่ารามคำแหงแต่อย่างใด และก็คิดว่าในการจัดงานครั้งต่อไป คงต้องปรับเปลี่ยนการสั่งอาหารให้มีการประหยัดมากขึ้น เพื่อนำเงินในส่วนที่ประหยัดนั้นเข้ากองทุนเด็กกำพร้ามากกว่าจะเป็นค่าราคาหรู
ระบบการจัดงานค่อนข้างจะมีปัญหา เช่นในช่วงท้ายของงาน ปรากฏว่ามีขบวนรถบิ๊กไบค์ จำนวน 50 คัน มาถึงงาน แต่ปรากฎว่าทางผู้รับผิดชอบไม่สามารถบริการอาหารให้ขบวนรถบิ๊กไบค์ดังกล่าวได้ การที่ขบวนรถบิ๊กไบค์อาจจะบอกว่า ไม่เป็นไร มาเพื่อการกุศล นั้นเป็นธรรมเนียมทั่วๆไป ถ้าผู้เขียนเป็นหนึ่งในขบวนรถบิ๊กไบค์นั้น ผู้เขียนก็ต้องตอบเช่นนั้นเหมือนกัน ถามว่าในกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน ไม่รู้เลยหรือว่าจะมีขบวนรถบิ๊กไบค์ จำนวน 50 คันมาร่วมงาน  คิดว่าในการจัดงานครั้งต่อไป ก็คงต้องมีการปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก 

Tiada ulasan: