Selasa, 27 Januari 2015

เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
ดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น
เนื่องในโอกาสที่ ดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น อดีตรองคณบดี สถาบันมลายูศึกษา มหาวิทยาลัยมาลายา มาเลเซีย ซึ่งขณะนั้นเป็น Visiting Proffesor ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางจะกลับไปเยี่ยมน้องชายที่เจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไซนส์มาเลเซีย วิทยาเขตรัฐกลันตัน การเดินทางครั้งนั้นต้องผ่านจังหวัดปัตตานี ดังนั้นจึงถือโอกาสนี้ ให้ ดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น แวะมาบรรยายให้นักศึกษามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ด้วยผู้เขียนรู้จักเป็นการส่วนตัวมานานแล้วกับดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น รู้จักกันตั้งแต่ผู้ขียนกำลังเรียนปริญญาโทที่สถาบันมลายูศึกษา มหาวิทยาลัยมาลายา ส่วนดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น ขณะนั้นกำลังเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย  และขณะนั้นเขาทำงานเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐกลันตัน มาเลเซีย

ในการบรรยายของดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น ครั้งนี้ ผู้เขียนถือโอกาสเป็นโครงการแรกของศูนย์นูซันตาราศึกษาในปี 2015 และผู้เขียนใช้ชื่อโครงการครั้งนี้ว่า “เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 1” และจะเป็นโครงการต่อๆไปว่า “เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 2” “เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 3” “เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 4” และ“เสวนานูซันตารา ครั้งที่.........”  การจัดบรรยายในครั้งนี้ ผู้เขียนมีการประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุ๊ค โดยประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเฟสบุ๊คต่างๆ จนทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากพอควร แต่โฟกัสของผู้ฟังก็ยังคงอยู่ที่กลุ่มนักศึกษามลายูศึกษา นักศึกษาภาษามลายู ด้วยนักศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐานมาแล้วพอสมควร

นับเป็นเรื่องโชคดีในการบรรยายในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีนายอุดม ปัตนวงศ์ อดีตประธาน กกต. จังหวัดยะลาได้เข้าร่วมฟังด้วย และปรากฏว่าดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น เดินทางมาถึงช้า ดังนั้นจึงให้นายอุดม ปัตนวงศ์เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับอัตลักษณ์มลายูปาตานีก่อน และการบรรยายดำเนินไปด้วยดี โดยนายนายอุดม ปัตนวงศ์ บรรยายถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องักษาอัตลักษณ์มลายูของชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้นเมื่อดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็นเดินทางมาถึง จึงบรรยายเกี่ยวกับภาษามลายู
นายอุดม ปัตนวงศ์ อดีตประธาน กกต. จังหวัดยะลา
สองทีมงานศูนย์นูซันตาราศึกษา
การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับภาษามลายู ดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็นได้บรรยายถึงความสำคัญของภาษามลายูในการใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน และในอนาคตภาษามลายูก็จะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะภาษามลายูสามารถจะเป็นภาษาสื่อสารของประเทศอินโดเนเซีย มาเลเซีย บรูไน และชาวมลายูในสิงคโปร  ในการเดินทางของดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็นครั้งนี้ ผู้เขียนได้เจอกับบุคคลคนหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการจะพบ 

ด้วยขณะที่ผู้เขียนและอาจารย์อับดุลราซัค ปาแนมาแล อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมาลายาอยู่นั้น เราทั้งสองได้ร่วมโครงการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาลายา มาเลเซีย โดยลงพื้นที่นอกจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสแล้ว ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยมาลายาได้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้นำทาง เป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอกของการเดินทางภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และในการเดินทางของดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็นครั้งนี้ ผู้เขียนก็ได้เจอกับบุคคลผู้นั้น โดยบังเอิญ เขาคือคุณอับดุลชูโกร์  ฮุสเซ็น ชาวมลายูแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น 
สื่อมวรชนก็มาด้วย
การบรรยายดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็นครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างผู้เขียนกับทางดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น และคุณอับดุลชูโกร์  ฮุสเซ็น เพราะหลังจากนี้ ทางศูนย์นันตาราจะต้องมีโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวมลายูนครศรีธรรมราชกับชาวมลายูในนครศรีธรรมราช รวมทั้งชาวมลายูในภาคใต้ตอนบนต่อไป
 กับคุณอับดุลชูโกร์  ฮุสเซ็น
กับดร.ซัยฟุลฮัก บินฮุสเซ็น

Tiada ulasan: