Ahad, 28 September 2014

Badaruddin H.O. นักเขียนแห่งประเทศบรูไน ผู้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

          Badaruddin H.O. เป็นนามปากกาของของรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศบรูไน ท่านผู้นี้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศบรูไนดารุสสาลาม ชื่อเต็มของท่านคือ YB Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin Bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman  

กับภรรยา ดาตินมัยมูนะห์ ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้เอง

 เกิดเมื่อ 23 กันยายน  1942 ที่หมู่บ้าน Burong Pingai (หมู่บ้านน้ำ หรือที่เรียกว่า Kampong Ayer) กลางกรุงบันดาร์สรึเบอกาวัน ได้รับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมลายูเมืองบรูไน (Sekolah Melayu Pekan Brunei) และโรงเรียนมลายูสุลต่านมูฮัมหมัดยามาลุลอาลาม (ระหว่างปี 1950-1956) 

       ต่อมาได้รับทุนจากรัฐบาลบรูไน ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอาหรับอัลยูนิด (Sekolah Arab Al-Junied) ประเทศสิงคโปร์ (ระหว่างปี 1956-1961) และเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยอิสลามมาลายา ( Kolej Islam Malaya) รัฐสลังงอร์  (ระหว่างปี 1962-1967) และได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮาร์ (Universiti Al-Azhar)ประเทศอิยิปต์  (ระหว่างปี 1968-1971) ศึกษาจนจบระดับปริญญาโทด้านนโยบายกฎหมายชารีอะห์  (As-Siyasah Asy-Syari’iyah) 

       เริ่มทำงานในปี  1971 ในด้านการศึกษาศาสนา ดะวะห์ (เผยแพร่ศาสนาอิสลาม) ต่อมาทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั่วไป และการทูต  ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณจากราชการในปี  1997  

กำลังบรรยายธรรมในช่วงเช้าตรู่ ขณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

      เริ่มเข้าสู่วงการนักเขียนด้านวรรณกรรมตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย พร้อมๆกับเคลื่อนไหวในแวดวงการกิจกรรมนักศึกษา เขาพร้อมกับอีก 2 นักเขียนบรูไน คือ Yahya M.S. และ Adi Rumi เป็นสามนักกวีหนุ่มชาวบรูไนที่มีผลงานเขียนในนิตยสารรายสัปดาห์และในนิตยสารมาเลเซียในยุคทศวรรษที่ 1960 ทั้งสามคนถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบรรดานักเขียนชาวบรูไน

      เขามีผลงานเขียนทั้งทางด้านกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น บทละครวิทยุ และบทวิจารณ์ ที่ออกในนิตยสารทั้งในประเทศบรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซีย


    เมื่อครั้งที่มีการจัดงานสัมมนาด้านวรรณกรรมระดับภูมิภาคมลายู ที่ชื่อว่า Pertemuan Sastrawan Nusantara ที่ประเทศบรูไน ทางท่านได้เชิญให้มีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักของท่าน นับว่าเป็นคนกันเอง ไม่ถือตัว สุขุม 

      ผลงานการเขียนของเขามีดังต่อไปนี้

      รวมบทกวีที่ชื่อ ‘Episod-Episod Si Awang’  เป็นการรวมบทกวีส่วนตัวที่พิมพ์โดยDewan Bahasa dan Pustaka Brunei ในปี 1998

     รวมบทกวีชื่อ Puisi Baru Melayu 1942-1960 จัดพิมพ์โดย Dewan Bahasa Pustaka  Kuala Lumpur ในปี 1961

     ผลงานเขียนชื่อ Laungan จัดพิมพ์โดย Federal Publication Kuala Lumpur ในปี 1996

     ผลงานเรื่อง Pancaran Sajak

     ผลงานเรื่อง Pustaka Melayu Singapura ปี 1967

     ผลงานเรื่อง Perintis Sajak Melayu จัดพิมพ์โดย Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur ในปี 1971

     ผลงานเรื่อง Puisi Hidayat II, Jabatan Hal Ehwal Ugama, Brunei 1975

     ผลงานเรื่อง Pakatan พิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei  ปี 1976

     ผลงานเรื่อง Koleksi Sajak-sajak Darussalam พิมพ์โดย Syarikat Mega ประเทศบรูไน ปี 1979

     ผลงานเรื่อง Lagu Hari Depan พิมพ์โดยDewan Bahasa dan Pustaka Brunei  ปี 1980

     ผลงานเรื่อง Bunga Rampai Sastera Melayu Brunei พิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei ปี 1984 

    ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 1984 ได้รับเครื่องอิสริยยศเป็น “Pehin Udana Khatib” จากสุลต่านบรูไน ตามความสามารถด้านศาสนาของเขา นอกจากนั้นได้รับรางวัล ASEAN-COCI (Information) ในปี 1993 และได้รับตำแหน่งเป็น Fellowship ของสถาบัน Lee Kuan Yew ของประเทศสิงคโปร์ ในปี 1995

    ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการศาสนาของประเทศบรูไน ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐาลของประเทศบรูไน แต่เขาก็ยังไม่ทอดทิ้งวงการนักเขียน ยังเข้าร่วมในกิจกรรมทางวรรณกรรมอยู่เสมอ

Tiada ulasan: