Jumaat, 21 Mac 2014

คณะชาวมาเลเซียเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน หัวหน้าแผนกวิชามลายูศึกษา ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีว่า จะมีคณะชาวมาเลเซียจากหลากหลายอาชีพ โดยการนำของอุสตาซฮัจญีอับดุลลอฮ อัล-ฟาตานีจะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ทางอุสตาซอับดุลลอฮ อัล-ฟาตานีแจ้งว่าจะมาเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แต่จากการปรึกษากันระหว่างผู้เขียนกับอาจารย์ซาวาวีคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการจะให้มาเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ยังต้องมีการเตรียมหลายสิ่งหลายอย่าง บางครั้งอาจมีความยุ่งยากในการเตรียมตัว 

กลัวว่าปัญหาจะมีขึ้นเหมือนกับครั้งสถาบันมลายูศึกษา มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย มีการทำหนังสือถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งนักศึกษามาฝึกงานเป็นเวลา 2 เดือน จนในที่สุดทางมหาวิทยาลัยมาลายา ต้องทำหนังสือยกเลิกกับทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการนำนักศึกษามาฝึกงาน ซึ่งครั้งนั้นผู้เขียนและอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีนต้องอาศัยวิทยาลัยอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงานรองรับคณะนักศึกษาจำนวน 7 คนของมหาวิทยาลัยมาลายา และโครงการนั้นก็บรรลุได้ด้วยการอาศัยวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ดังนั้นในการเดินทางมาเยี่ยมของคณะชาวมาเลเซียในครั้งนี้จึงให้เดินทางไปเยี่ยมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มากกว่าที่จะไปเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เขียนได้รับอีเมล์จากคุณอาลาวียะห์ บุตรสาวของอุสตาซอับดุลลอฮ อัล-ฟาตานีว่าทางคณะชาวมาเลเซีย มีกำหนดในการเดินทางในจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดว่าวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 โดยมีกำหนดการดังนี้ 
ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 ผู้เขียนและอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน จึงเดินทางไปยังโรงแรมซีเอส เพื่อพบปะ และเกริ่นกำหนดการในช่วงเยี่ยมวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 คุณอาลาวียะห์ บุตรสาวอุสตาซอับดุลลอฮ
คุณอาลาวียะห์ กับอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน
ในตอนที่คณะชาวมาเลเซียเดินทางมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนั้น ผู้เขียนได้ขึ้นรถบัสของคณะชาวมาเลเซีย เพื่อแนะนำสภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมๆกับแนะนำแผนกวิชามลายูศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด้วย เพราะเชื่อว่าตามความคิดเห็นของอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน เมื่อคณะชาวมาเลเซียเดินทางถึงวิทยาลัยอิสลามศึกษา ก็จะเป็นเวทีของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ไม่ใช่เวทีของแผนกวิชามลายูศึกษาอีกต่อไป ดังนั้นการใช้โอกาสช่วงสั้นๆระหว่างจากโรงแรมซีเอสถึงมหาวิทยาลัย ก็น่าจะมีเวลาเพียงพอที่จะแนะนำแผนกวิชามลายู 

การเดินทางของคณะชาวมาเลเซียครั้งนี้ก็เหมือนการเดินทางทัศนศึกษาทั่วๆไปของพวกเรา นั้นคือนอกจากไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้ว ก็จะมาเยี่ยมสถาบันการศึกษา แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม

อุสตาซอับดุลลอฮ อัล-ฟาตานี
ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา ทางผู้บริหารวิทยาลัยอิสลามศึกษาก็ได้บรรยายสภาพความเป็นมาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นเวลาเลยกำหนดเวลาที่ตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงไปเกือบยี่สิบนาที และในโอกาสเดียวกันผู้เขียนก็ได้ใช้วิชาการสร้างเครือข่าย ขอให้คณะชาวมาเลเซียเขียนชื่อ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานต่อไป 
 ดร. อับดุลรอนิง สือแต รองผอ. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 อาจารย์มหาวิทยาลัย UPSI จบจากมหาวิทยาลัยมาลายา
 อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จบจากมหาวิทยาลัยมาลายา
 สตรีชาวมาเลเซีย
 ฟังด้วยความตั้งใจ
 ผู้ร่วมงานที่มาจากหลากหลายอาชีพ
 อาจารย์ซาวาวี ผู้อยู่เบื้องหลังงานครั้งนี้
 สตรีชาวมาเลเซีย
 สตรีชาวมาเลเซีย
 ชาวมาเลเซียสูงอายุ
 บรรยากาศภายในห้อง
 การซักถามจากชาวมาเลเซีย
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รับมอบของที่ระลึกจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา
และในครั้งนี้ทางผู้เขียนและอาจารย์ซาวาวีก็ได้พบศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมาลายาหลายคน ซึ่งเป็นสถาบันที่ผู้เขียนและอาจารย์ซาวาวีได้จบการศึกษามา

และเชื่อว่าในโอกาสต่อไป คณะชาวมาเลเซียกลุ่มนี้ จะมีอยู่จำนวนหนึ่ง แม้ว่าจะไม่มาก แต่สามารถเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการพัฒนาของแผนกวิชมลายูศึกษาต่อไป

Tiada ulasan: