Khamis, 23 Januari 2014

ลงภาคสนาม วิชาอารยธรรมมลายู ของนักศึกษาสาขามลายูศึกษา ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
    ด้วยวิชาอารยธรรมมลายูเป็นวิชาที่ต้องลงสนาม ทำความรู้จักกับร่องรอยอารยธรรมมลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอประมวลภาพของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


Tiada ulasan: