Rabu, 25 Disember 2013

นิทรรศการหนังสือหายาก โลกมุสลิมและโลกมลายู ตอนที่ 1

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
ได้รับโทรศัพท์จากคุณสมาน อู่งามสิน นักสะสมหนังสือเก่า นักขายหนังสือเก่า แจ้งว่ามาจัดงานนิทรรศการหนังสือเก่า โดยใช้ื่อว่า นิทรรศการหนังสือหายาก โลกมุสลิมและโลกมลายู ในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากการจัดงานนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดเสวนาเล็กๆ ในเรื่องวรรณกรรมและเรื่องอื่นๆอีกด้วย นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นที่ร้านหนังสือบูคู จังหวัดปัตตานี
คุณสมาน อู่งามสิน
สภาพพื้นที่และแผงการจัดหนังสือเก่า ซึ่งบางส่วนก็เอาไว้โชว์อย่างเดียว แต่บางส่วนก็จัดจำหน่ายแก่ผู้สนใจด้วย
มีการเสวนาในเรื่องสันติวิธีในประเทศฟิลิปปินส์ อูกันดา โดยนายทหารที่รับผิดชอบด้านสันติวิธี และนักกิจกรรมที่เคยเดินทางไปเยี่ยมประเทศอูกันดา
ผู้เขียนพูดคุยเรื่องวรรณกรรมในโลกมลายู
โชว์นิตยสาร ดิ อาลามี
รับกระเช้าที่ระลึกจากคุณเอกราช มูเก็ม บก. ดิ อาลามี
ครั้งแรกที่ย่างก้าวสู่ร้านหนังสือบูคู จังหวัดปัตตานี ก็ดีใจมากที่พบนิตยสาร"ไรเตอร์"ฉบับเก่า ที่ตนเองหาตั้งนานแล้ว ด้วยเคยซื้อนิตยสารฉบับนี้ แต่ได้หายไปแล้ว จึงต้องการซื้ออีกครั้ง เป็นนิตยสาร"ไรเตอร์"ฉบับที่เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของชีวิตตนเอง
กับนิตยสาร"ไรเตอร์"ฉบับที่ต้องการเก็บไว้
หนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเคยเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ในอดีต ในปัจจุบันถือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะหายากมาก เช่นหนังสือที่เขียนโดยคุณ อ. บางนรา ไม่ว่าจะเป็น ปัตตานีในอดีต หรือหนังสืออื่นๆ เช่น ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะแก้อย่างไร  ภาคใต้ของไทยหรือมาเลเซีย รำลึกวีรชนปัตตานี ประวัติศาสตร์ และหนังสือหายากเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกจำนวนมาก

Tiada ulasan: