Khamis, 26 Disember 2013

นิทรรศการหนังสือหายาก โลกมุสลิมและโลกมลายู ตอนที่ 2

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
การจัดนิทรรศการหนังสือหายาก โลกมุสลิมและโลกมลายู ตอนที่ 1 จะเป็นการเสนอหนังสือหายากที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองเสียส่วนใหญ่ แต่สำหรับ"นิทรรศการหนังสือหายาก โลกมุสลิมและโลกมลายู ตอนที่ 2" จะเน้นในเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมแปล ทั้งจากประเทศมาเลเซียและอินโดเนเซีย หนังสือเกี่ยวข้องกับผู้นำของมาเลเซียและอินโดเนเซีย หนังสือเกี่ยวกับภาษามลายู และอื่นๆ
คุณสมาน  อู่งามสิน
สำหรับผู้เขียนมีหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรมเล่มหนึ่งเป็นหนังสือแปลเรื่องสั้น ชื่อว่า "เรื่องสั้นมาเลเซีย กลับสู่ชนบท" ซึ่งเขียนโดย ดุษณี ศรีบุตร อันเป็นนามปากกาของคุณอับดุลลอฮ  ลออแมน นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชื่อดัง คุณอับดุลลอฮ ลออแมน ซึ่งเสียชีวิตหลายปีมาแล้ว ได้กล่าวกับผู้เขียนว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เขาสามารถนำค่าแปลจากเจ้าของสำนักพิมพ์ไปเป็นค่าสินสอดในการแต่งงานของเขา เขายังกล่าวติดตลกว่า ภรรยาเองยังไม่รู้ว่าค่าสินสอดนั้นมาจากค่าแปลหนังสือเล่มนี้
 


Tiada ulasan: