Khamis, 24 Oktober 2013

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอัมโน (UMNO)ในระดับเขตและระดับชาติ ปี 2013-2016

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศมาเลเซียเต็มไปด้วยการหาเสียงเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคอัมโน หรือพรรคองค์กรสหมลายูแห่งชาติ (UMNO - United Malays National Organisation) ซึ่งผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีผลต่อติดทางการเมืองของประเทศมาเลเซียในอนาคต  พรรคการเมืองในประเทศมาเลเซียแตกต่างจากพรรคการเมืองในประเทศไทย ด้วยพรรคการเมืองในประเทศไทยนั้นมีตัวบุคคลเป็นตัวหลัก บุคคลหนึ่งๆเป็นสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองหนึ่ง เมื่อบุคคลสำคัญคนนั้นหมดอำนาจ หรือลาออกจากพรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองนั้นๆก็จะหมดบทบาทลง  พรรคการเมืองในประเทศไทยยังไม่มีสถานะเป็นสถาบันทางการเมือง จะมีก็เพียงพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ยั่งยืนมาเป็นเวลานับหลายสิบปี

สำหรับประเทศมาเลเซียนั้น  โดยเฉพาะพรรคอัมโน พรรคการเมืองนี้มีลักษณะเป็นพรรคมวลชน หรือ Mass Party พรรคการเมืองจะมีสาขาอยู่ทั่วไปทั้งประเทศ จะมีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองตามชุมชน หมู่บ้าน และหลายๆหมู่บ้าน หลายๆชุมชน จะรวมกันเป็นสาขาพรรคในระดับเขต โดยในระดับเขตการเลือกตั้งหนึ่งจะมีสาขาพรรคการเมืองในระดับเขตอยู่หนึ่งสาขาพรรค พรรคการเมืองจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารทั้งในระดับสาขาตามชุมชน หมู่บ้าน ตลอดจนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับเขต และเมื่อมีการเลือกตั้งในระดับเขตแล้ว นอกจากมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับเขตแล้ว ตัวแทนในระดับเขตจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับประเทศด้วย โดยแต่ละเขตจะมีเสียงหนึ่งเสียงในการเลือกประธานพรรค รองประธานพรรค ผู้ช่วยประเทศพรรคพรรคอัมโนมีสมาชิกพรรคทั่วประเทศเกือบสี่ล้านคน โดยมีการจัดตั้งสาขาพรรคในระดับเขตทั่วประเทศทั้งหมด 191 เขต ในระดับเขตก็จะมีคณะกรรมการบริหารพรรค และสาขาพรรคในระดับเขตต่างๆในระดับรัฐ ก็จะมีคณะกรรมการบริหารในระดับรัฐ  พรรคอัมโนมีการจัดตั้งสาขาพรรคในรัฐต่างๆ 12 รัฐ  ส่วนในรัฐซาราวัคพรรคอัมโนไม่มีการขยายสาขาพรรคในรัฐดังกล่าว ด้วยในรัฐซาราวัคมีพรรคมรดกภูมิบุตร หรือ Parti Pesaka Bumiputra  ซึ่งเป็นพรรคพันธมิตรของพรรคอัมโนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอัมโนในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ด้วยในครั้งก่อนจะมีตัวแทนจากสาขาพรรคอัมโนประมาณ 2,800  คนเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคอัมโน แต่ในครั้งนี้ปรากฎว่ามีตัวแทนผู้มีสิทธิ์เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคอัมโนประมาณ 146,500 คนการเลือกตั้งคณะกรรมการพรรคอัมโน เริ่มมีขึ้นเมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2013 เป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศ ปรากฏผลดังต่อไปนี้

                                                             

นายดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดนายิบ ตุนอับดุลราซัค
ประธานพรรคอัมโนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือ นายดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดนายิบ ตุนอับดุลราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้รับชัยชนะโดยไม่มีคู่แข่ง ถือเป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งของพรรคอัมโน พรรคแกนนำของพรรคแน่วร่วมแห่งชาติ ที่เป็นพรรครัฐบาลของมาเลเซีย

นายตันสรีมูฮัยฮิดดิน  ยาซีน
รองประธานพรรคอัมโนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือ นายตันสรีมูฮัยยิดดิน ยาซีน รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้รับชัยชนะโดยไม่มีคู่แข่ง ถือเป็นตำแหน่งอันดับสองของพรรคอัมโน

สามผู้ชนะการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยประธานพรรค
ผู้ช่วยประธานพรรคอัมโนการแข่งขันในตำแหน่งผู้ช่วยประธานพรรคอัมโน ซึ่งถือเป็นตำแหน่งอันดับ 3 ของพรรคอัมโน โดยตำแหน่งนี้มีอยู่ 3 ที่นั่ง ปรากฏว่ามีผู้สมัครเลือกตั้งจำนวน 6 คน ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งประกอบด้วย นายดาโต๊ะสรีอาหมัด ซาอิด ฮามีดี ได้คะแนน 188 คะแนน  นายดาโต๊ะชาฟีอี อัฟดาล ได้คะแนน 177 คะแนน  และคนสุดท้ายเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างนายดาโต๊ะฮีชามุดดิน ตุนฮุสเซ็น บุตรชายของนายตุนฮุสเซ็น ออน์ อดีตนายกรัฐมนตรี กับนายดาโต๊ะมุครีซ  ตุนมหาเดร์ บุตรชายของตุนมหาเดร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายดาโต๊ะฮีชามุดดิน ตุนฮุสเซ็นได้คะแนน 101 คะแนน หรือได้รับการเสนอชื่อจาก 101 สาขาพรรค  ส่วนนายดาโต๊ะมุครีซ  ตุนมหาเดร์ ได้คะแนน 93 คะแนน หรือได้รับการเสนอชื่อจาก 93 สาขาพรรค แต่ในทางกลับกันปรากฏว่าในแต่ละสาขาพรรค มีสมาชิกลงคะแนน หรือที่เรียกว่า Popular Vote ให้นายดาโต๊ะมุครีซ  ตุนมหาเดร์  57,189 คะแนน แต่นายดาโต๊ะฮีชามุดดิน ตุนฮุสเซ็น ได้ 56,604 คะแนน  ถึงอย่างไรก็ตามถือคะแนนจากสาขาพรรคเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ชนะตำแหน่งผู้ช่วยประธานพรรคอัมโนคนที่สาม คือ นายดาโต๊ะฮีชามุดดิน ตุนฮุสเซ็นส่วนผู้สมัครอีกสองคน ปรากฏว่าคะแนนนิยมลดน้อยลงเป็นอย่างมาก  ผู้สมัครทั้งสองคนได้รับคะแนนที่เท่ากัน คือ 7 คะแนน  คนแรกคือ นายตันสรีมูฮัมหมัดอีซา ซามัด อดีตมุขมนตรีรัฐนัครีซัมบีลัน และเคยมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานพรรคอัมโน  ส่วนคนที่สองคือนายดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดอาลี มูฮัมหมัดรุสตัม อดีตมุขมนตรีแห่งรัฐมะละกา ภายหลังจากพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งที่ 13 ที่ผ่านมา และต่อมาได้รับการเสนอชื่อจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐมะละกาให้เป็นวุฒิสมาชิก คะแนนที่นายดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดอาลี มูฮัมหมัดรุสตัม ได้จากการเลือกตั้งผู้ช่วยประธานพรรค ปรากฏว่าในรัฐมะละกาเองที่มีอยู่ 6 สาขาพรรค มีเพียง 1 สาขาพรรคเท่านั้นที่เสนอชื่อเขาเป็นผู้ช่วยประธานพรรค  และสาขาพรรคอัมโนนั้นเป็นสาขาพรรคที่เขาเองเป็นหัวหน้าสาขาพรรค นอกจากนั้นสาขาพรรคอัมโนนั้นยังเสนอชื่อเขาเป็นอันดับสองรองจากผู้สมัครคนอื่น

 

ตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร หรือ Majlis Tertinggiเป็นตำแหน่งที่มีถึง 25 ตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ และนักการเมืองมีชื่อจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการเลือกตั้งผู้นำปีกสตรีปรากฏว่านางชาห์รีซาต  อับดุลยาลาล อดีตรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของนายดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดนายิบ ตุนอับดุลราซัคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้นำปีกสตรี

ผู้นำปีกเยาวชนปรากฏว่านายคัยรี ยามาลุดดิน อาบูบาการ์ รัฐมนตรีเยาวชนและการกีฬา บุตรเขยของนายตุนอับดุลลอฮ  บาดาวี อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นผู้ชนะได้รับเลือกตั้ง

ผู้นำปีกเยาวชนสตรีปรากฏว่านางสาวมัส เอร์มียาตี ซัมซุดดิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากรัฐมะละกา ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำปีกเยาวชนสตรีตำแหน่งประธานสาขาอัมโนระดับเขตจากจำนวน 191 สาขาพรรคอัมโน ปรากฏว่าในการเลือกตั้งประธานพรรคอัมโนในระดับเขต มีผู้สมัครหน้าใหม่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสาขาพรรคอัมโนระดับเขตถึง 57 เขต


Tiada ulasan: