Rabu, 3 April 2013

มาเลเซียได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร

โดย  นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
เช้าของวันนี้ เวลา 11.30 น. วันที่ 3 เมษายน 2013 นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายมูฮัมหมัดนายิบ  ตุนอับดุลราซัคได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการแถลงข่าวประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ณ  สำนักนายกรัฐมนตรี 
นายมูฮัมหมัดนายิบ  ตุนอับดุลราซัคได้ประกาศผ่านประกาศผ่านโทรทัศน์ว่า การยุบสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งที่ 13 นับตั้งแต่การประกาศเอกราช

การประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้  เป็นการครบรอบ 4 ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายมูฮัมหมัดนายิบ  ตุนอับดุลราซัค  โดยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องจากนายอับดุลลอฮ  อาหมัด บาดาวีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2009  สำหรับรัฐบาลมาเลเซียนั้นมีวาระครบ 5 ปีในวันที่ 28 เมษายน 2013 โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 12 มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 มาคม 2008 ซึ่งขณะนั้นมีนายอับดุลลอฮ  อาหมัด บาดาวี เป็นนายรัฐมนตรีของมาเลเซีย   การเลือกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ครบวาระ 5 ปี
นายมูฮัมหมัดนายิบ  ตุนอับดุลราซัคได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆยื่นหนังสือต่อประมุขของรัฐต่างๆขอยุบสภานิติบัญญัติแห่งรัฐในแต่ละรัฐ ยกเว้นรัฐนัครีซัมบีลันและรัฐซาราวัค ซึ่งรัฐนัครีซัมบีลันได้ประกาศยุบสภานิติบัญญัติแห่งรัฐของตนเองก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2013 ส่วนรัฐซาราวัคเพิ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐในปี 2011 ที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งครั้งที่ 12 ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งซ่อมจำนวน 16 ครั้ง  ซึ่งเกิดจากการเสียชีวิตและการลาออกจากตำแหน่ง  นั้นคือการเลือกตั้งซ่อมระดับสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 6 ครั้ง และการเลือกตั้งซ่อมระดับสภานิติบัญญัติแห่งรัฐจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างพรรครัฐบาล คือ พรรคแนวร่วมแห่งชาติ หรือ Barisan Nasional กับพรรคฝ่ายค้าน คือ พรรคพันธมิตรประชาชน หรือ Pakatan Rakyat
ตันสรีอับดุลอาซีซ มูฮัมหมัดยูซุฟ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งมาเลเซีย ได้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มาเลเซียในรายการ ถาม-ตอบเมื่อเวลา 10.00-11.00 น. โดยได้กล่าวว่าจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการเลือกตั้งมาเลเซีย ยังไม่ได้รับหนังสือยุบสภานิติบัญญัติแห่งรัฐของรัฐต่างๆ  ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือแล้ว  ทางคณะกรรมการเลือกตั้งมาเลเซียจะประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งมาเลเซียซึ่งมีทั้งหมด 7 ท่าน โดยมีประธาน รองประธานและกรรมการอีก 5 คน เพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งในประเทศมาเลเซียนั้น ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
ตันสรีอับดุลอาซีซ มูฮัมหมัดยูซุฟ
และกล่าวว่าในการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะแบ่งผู้ลงคะแนนเลือกตั้งออกเป็น 2 ประเภท คือผู้ลงคะแนนล่วงหน้า และผู้ลงคะแนนในวันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามกฎหมายการเลือกตั้งของมาเลเซีย จะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน แต่ยังไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้ง สำหรับการหาเสียงนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 12 ได้อนุญาตให้หาเสียงภายใน 7 วัน แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 13 นี้จะอนุญาตให้หาเสียงภายใน 11 วัน

Tiada ulasan: