Sabtu, 30 Jun 2012

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (ตอนที่ 2)

โดย  นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน

รายงานตอนที่ 2
โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (2012 Thailand-Malaysia-SingaporeIndonesia-Brunei Fieldwork Project) ของแผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานี
………………………………………………………………………
วันที่ 8 พฤษภาคม 2012 หลังจากที่ถึงเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดะห์ แล้ว คณะนักศึกษามลายูศึกษาได้เดินทางไปเยี่ยมมัสยิดซาฮีร์ เป็นมัสยิดงามแห่งเมืองอลอร์สตาร์ ชมอาคารพรรคอัมโน ประจำรัฐเคดะห์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ด้านการเมืองภายในตัว แม้ว่ารัฐเคดะห์จะถูกปกครองโดยพรรคปาส หรือ พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย นอกจากนี้ได้แวะไปยังตลาดที่มีชื่อว่าเปอกันราบู ((Pekan Rabu) เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองอลอร์สตาร์ ที่ครั้งหนึ่ง ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เคยทำการค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

ถ่ายภาพหมู่ที่มัสยิดซาฮีร์ เมืองอลอร์สตาร์

บริเวณตลาดเปอกันราบู

ด้วยทางคณะนักศึกษามลายูศึกษาได้ตัดสินใจที่จะไปนอกเหนือจากที่ได้กำหนดในโครงการ คือไปเมืองบาตัม เกาะบาตัม จังหวัดหมู่เกาะเรียว ทำให้ตัดสินใจไม่เดินทางไปยังรัฐปีนัง แม้ว่านักศึกษาบางส่วนยังต้องการจะไปรัฐปีนัง และได้ตัดสินใจซื้อตั๋วรถบัสไปรัฐโยโฮร์ โดยเดินทางในช่วงกลางคืนจากเมืองอลอร์สตาร์ไปยังเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์ เพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาะบาตัม ต่อไป

วันที่ 9 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าถึงสถานีรถบัสเมืองโยโฮร์บารู จัดการเก็บฝากกระเป๋าที่สถานีรถบัส หลังจากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือสตูลังลาวต์ เมืองโยโฮร์บารู เพื่อเดินทางไปยังเมืองบาตัม เกาะบาตัม จังหวัดหมู่เกาะเรียว เพื่อประสานงานกับเพื่อนที่เป็นหัวหน้าส่วนในสำนักงานการท่องเที่ยวของเกาะบาตัม ขึ้นเรือแฟรรี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัมเวลา 12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงถึงเมืองบาตัม การเดินทางของคณะนักศึกษาใช้หลักการประหยัดที่สุด เพราะเป็นการเดินทางที่ออกนอกเส้นทางที่กำหนดในโครงการ เมื่อออกจากท่าเรือเมืองบาตัม ต้องตกใจอย่างมาก เพราะแรกเริ่มเราจะใช้รถประจำทาง หรืออะไรก็ได้ที่เสียค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่เพื่อนนำรถบัสเช่ามารับคณะนักศึกษา และแวะทานอาหารที่เขาบอกว่าเป็นอาหารของชาวมลายูเกาะบาตัม ถามเรื่องที่พัก เขาบอกว่าเขาจองห้องพักราคาพันกว่าบาทนิดๆ โรงแรมขนาดกลาง

บนรถบัสจากเมืองอลอร์สตาร์ ไปยังเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์ 

ที่่ทาเรือสตูลังลาวต์ เมืองโยโฮร์บารู ขณะรอเรือจะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

บนเรือเฟรร์รี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

บนเรือเฟร์รี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

บนเรือเฟร์รี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

ผมเริ่มเครียด แจ้งนักศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องเงินให้เตรียมเงินค่ารถบัส ค่าห้องพัก ค่าอาหารด้วย พอเพื่อนเห็นผมเครียด เขาเข้ามากอดแล้วกระซิบว่า ในฐานะเพื่อนเก่า คณะนักศึกษามลายูศึกษาคือแขกของเขา ค่ารถบัส 2 วัน ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ทางหน่วยงานเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ผมเริ่มยิ้มออก และกระซิบแจ้งคณะนักศึกษามลายูศึกษา หลังทานอาหารที่อาคารสำนักงานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมลายูแห่งเมืองบาตัม ก็ได้แวะเยี่ยมผู้เป็นหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นอดีตนายกเมืองบาตัม จากนั้นเขาไปพาไปทำความรู้กับหน่วยงานต่างๆตามรายทางที่จะไปยังโรงแรมที่พัก หลังจากเข้าที่พักแล้ว นักศึกษาแต่ละคนก็แบ่งกลุ่ม แยกย้ายไปเที่ยวดูความเจริญของเมืองบาตัม ด้วยเมืองบาตัมเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสาม รองลงมาจากกรุงจาการ์ตา และเกาะบาหลี

บนรถมินิบัสที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองบาตัมนำมาบริการนักศึกษา

กับเพื่อนเก่า และเจ้าของร้านอาหารมื้อแรกในเมืองบาตัม

สำนักงานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมลายูของเมืองบาตัม

ภาพหมู่ภายในสำนักงานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมลายูของเมืองบาตัม

คุณ Samson Rampah Pasir กำลังอธิบายบางอย่างให้นักศึกษา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2012 รถบัสนำคณะนักศึกษามลายูศึกษาไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และแวะไปยังสะพานเชื่อมระหว่างเกาะบาตัมกับอีกเกาะหนึ่ง  ซึ่งเป็นสะพานที่มีชื่อของเกาะบาตัม  ช่วงเที่ยงได้รับแจ้งว่าทางนายกเมืองบาตัม จะเลี้ยงอาหารเที่ยงแก่คณะนักศึกษามลายูศึกษา ที่ภัตตาคารชื่อดังที่วันเสาร์ อาทิตย์ อาจหมดสิทธิ์เข้าทานอาหาร เพราะเต็มด้วยชาวสิงคโปร์ ภัตตาคารนี้ชื่อว่า Golden Prawn Batam หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังท่าเรือเมืองบาตัม เพื่อเดินทางกลับไปยังเมืองโยโฮร์บารู จากท่าเรือถึงตัวถึงเมืองโยโฮร์บารู เวลากลางคืน เดินทางถึงตัวเมืองบริเวณที่เรียกว่า City Center เมื่อได้โรงแรมที่ต้องการแล้ว จึงเข้าพัก หลังจากนั้นนักศึกษาไปสำรวจตลาดกลางคืนที่เขาเปิดค้าขายบริเวณ City Center
สะพานบาเรรัง

บนสะพานบาเรรัง

บนสะพานบาเรรัง

ยามเย็นบนสะพานบาเรรัง

ภายในโรงแรมที่พัก

เดินท่องเมืองบาตัม

เดินท่องเมืองบาตัม

เดินท่องตลาดมือสองที่เมืองบาตัม

เลี้ยงอาหารเที่ยงโดยนายกเทศมนตรีเมืองบาตัม

อาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงโดยนายกเทศมนตรีเมืองบาตัม

ภายในร้านอาหาร ถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ จะเต็มไปด้วยชาวสิงคโปร์

บนโต๊ะอาหารเที่ยง

เดินทางถึงเมืองโยโฮร์บารูในยามค่ำคืน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าเปลี่ยนที่พักจากโรงแรมเดิมไปยังโรงแรมแห่งใหม่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเก็บสัมภาระแล้ว จึงออกเดินทางจากเมืองโยโฮร์บารู ไปยังประเทศสิงคโปร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้แวะเยี่ยมชม และละหมาดที่มัสยิดสุลต่าน จากนั้นไปยังวังสุลต่านฮุสเซ็น ซึ่งปัจจุบันจัดทำเป็นศูนย์มรดกมลายู หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังบริเวณมารีนาเบย์ เพื่อชมสิงโตพ่นน้ำ และอื่นๆ พอถึงตอนค่ำจึงกลับมาเมืองโยโฮร์บารู เมื่อกลับเข้าที่พัก นักศึกษาได้ไปสำรวจตลาดกลางคืนอีกครั้งที่บริเวณ City Center

ท่องตลาดกลางคืนเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์

ท่องตลาดกลางคืนของเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์

เตรียมเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์

ภายในอาคารสุลต่านอิสกันดาร์ เมืองโยโฮร์บารู

ที่สถานีรถบัสถนนควีนส์  ประเทศสิงคโปร์

ถ่ายภาพหมู่หน้าราชวังกำปงกือลัม  ประเทศสิงคโปร์

ณ มัสยิดสุลต่าน  ประเทศสิงคโปร์

ณ รูปปั้นสิงคโปร์พ่นน้ำ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าได้เดินทางจากตัวเมืองโยโฮร์บารู ไปยังสถานีรถบัส ซึ่งตั้งอยู่ชานเมือง เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองมะละกา ถึงเมืองเมืองมะละกาตอนเย็น จากนั้นเข้าพักโรงแรมที่เมืองมะละกา ช่วงกลางคืนให้คณะนักศึกษาเดินทางเที่ยวเมืองมะละกาด้วยตนเอง ปกติจะพักที่เมืองมะละกา 2 วัน แต่คณะนักศึกษามลายูศึกษาคณะนี้มีเวลาจำกัด จึงพักเพียงคืนเดียว
เมืองมะละกา

บริเวณช่องแคบมะละกา

รัฐมะละกา

ฉากหลังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลของรัฐมะละกา

ราชวังจำลองของสุลต่านแห่งมะละกา

ภายในราชวังจำลองสุลต่านมะละกา

ที่สถานีรถบัสก่อนเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา หลังจากนั้นช่วงบ่ายจึงขึ้นรถบัสไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ และถึงช่วงกลางคืน เข้าพักที่อาคารสำนักงานสมาคมภรรยาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ PUSPANITA ซึ่งเปิดเป็นที่พักสำหรับบุคคลทั่วไป

รถบัสจอดที่ Dewan Bahasa dan Pustaka กรุงกัวลาลัมเปอร์

Khamis, 28 Jun 2012

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (ตอนที่ 1)

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน (อาจรวมอินโดเนเซียด้วย) ของแผนกวิชามลายูศึกษา เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2012 โครงการทัศนศึกษาภายในชื่อ 2012 Thailand-Malaysia-Singapore-Brunei Fieldwork Project หรือชื่อเป็นทางการของคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานีว่า โครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนรายวิชามลายูศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ตั้งแต่วันที่ 2 -26 พฤษภาคม 2012 โดยมีกำหนดคร่าวๆดังนี้

2 -7 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมภายในชื่อโครงการว่า Berserinya Bahasa, Bersulam budaya กับมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส

8 -12 พฤษภาคม 2012 ทัศนศึกษารัฐเคดะห์ รัฐปีนัง รัฐเปรัค รัฐโยโฮร์ สิงคโปร์ รัฐมะะกา

13 -15 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม ที่ Dewan Bahasa dan Pustaka กรุงกัวลาลัมเปอร์

16 พฤษภาคม 2012 ทัศนศึกษารัฐนัครีซัมบีลัน

17 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังรัฐซาบะห์

18 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังประเทศบรูไนดารุสสาลาม

19 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมกับสถาบันบรูไนศึกษา และคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม

20 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังรัฐซาบะห์อีกครั้ง

21-22 พฤษภาคม 2012 ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบะห์ รัฐซาบะห์ และทัศนศึกษารัฐซาบะห์

23 พฤษภาคม 2012 เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์อีกครั้ง

24-26 พฤษภาคม 2012 ทัศนศึกษารัฐปาหัง รัฐตรงกานู รัฐกลันตัน และเดินทางกลับปัตตานี

** หมายเหตุ : 24-26 พฤษภาคม 2012 อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ด้วยนักศึกษาบาง ส่วนต้องการให้เข้าร่วมงานสัมมนานาชาติเรื่องวรรณกรรมที่เมืองตันหยงปีนัง จังหวัดหมู่เกาะเรียว ประเทศอินโดเนเซียโครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย อินโดเนเซีย สิงคโปร์ บรูไน ปี 2012  

รายงานตอนที่ 1

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (2012 Thailand-Malaysia-SingaporeIndonesia-Brunei Fieldwork Project) ของแผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานี 

แรกเริ่มกำหนดโครงการวันที่ 1 พฤษภาคม 2012 แต่บังเอิญเป็นวันแรงงาน ทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส แจ้งเลื่อนเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2012 โดยทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิสจัดกิจกรรมภายในชื่อโครงการว่า Berserinya Bahasa, Bersulam budaya มีการบูรณาการกิจกรรม ทั้งการสอนภาษามลายู การสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู การเยี่ยมหอสมุดของมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส เยี่ยมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์ของรัฐเปอร์ลิส และพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส โดยทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการทั้งหมด การเดินทางของนศ.มลายูศึกษาครั้งนี้ออกจากวิทยาเขตปัตตานีตั้งแต่เช้าตรู่ โดยทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสนำรถบัสมหาวิทยาลัยมารับที่บริเวณชายแดนที่ปาดังเบซาร์ มี ศ. ดร. อัสรอฟ เป็นหัวหน้ามารับนศ. สำหรับโครงการภายใต้ชื่อว่า Berserinya Bahasa, Bersulam budaya นี้มีคุณซาฟิก ฮีซวารี เป็นผู้รับผิดชอบ และคุณนอร์สุไฮลา เจ๊ะปา เป็นผู้ดูแล


ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์

เมื่อโครงการจบลงในวันที่ 7 พฤษภาคม 2012 ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสแจ้งให้เลื่อนการปิดโครงการเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2012 ด้วยในตอนกลางคืนของ 7 พฤษภาคม 2012 จะมีการแสดงดนตรีในชื่อ Konsert Seni DiRaja เนื่องในโอกาสวันครบพระชนม์ปีที่ 69 ของราชาเปอร์ลิส ทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสเปิดโอกาสในนศ.มลายูศึกษาเข้าร่วมชมดนตรีดังกล่าวด้วย ในงานดังกล่าวมี Dato’ M. Nasir นักร้องชื่อดังเป็นตัวหลัก

กับอธิการบดีมหาวิทยาลยมาเลเซียเปอร์ลิส


นักศึกษาในพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส


ถ่ายภาพหมู่ในงานคอนเสิร์ตครบรอบวันประสูติพระราชาเปอร์ลิส


นักศึกษากับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส


ถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเปอร์ลิส


หน้ามัสยิดในรัฐเปอร์ลิส


ในหอพักมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส


บนเวทีคอนเสิร์ตครบรอบวันประสูติพระราชาเปอร์ลิส


รอเสด็จของพระราชาเปอร์ลิส


 ภายในงาน ผมได้รับแจ้งให้ออกมาต้อนรับการเสด็จของพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท เมื่อพบองค์รัชทายาทรัฐเปอร์ลิส พระองค์ก็ได้ขอบคุณที่มาร่วมงานและเมื่อการแสดงจบลง ผู้เข้าร่วมต่างแยกย้ายจะกลับ ผมตกใจเมื่อได้รับแจ้งให้เข้าร่วมทานอาหารภายในห้องที่จัดไว้สำหรับเสวยอาหารของพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท เมื่อนั่งที่โต๊ะใกล้ๆประตู ความตกใจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อได้รับแจ้งให้ย้ายมานั่งร่วมกับพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท แต่ก็คลายความเครียดลง เมื่อภายในโต๊ะดังกล่าวนอกจากพระราชาเปอร์ลิส และองค์รัชทายาท ซึ่งผมเคยเข้าเฝ้ามาแล้ว สองสามครั้ง แล้วยังมีมุขมนตรีแห่งรัฐเปอร์ลิส ประธานสภานิติบัญญัติแห่งรัฐของรัฐเปอร์ลิส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ซึ่งทุกคนได้รู้จักอยู่ก่อนแล้ว ที่เพิ่งรู้จักที่โต๊ะดังกล่าวมีอยู่เพียง 2 คน คือ ปลัดรัฐบาลท้องถิ่นแห่งรัฐเปอร์ลิส และ Dato’ M. Nasir

มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส

รับมอบเสื้อของมหาวิทยาลัยเปอร์ลิส

รับมอบดิกชั่นนารีภาษาอังกฤษฉบับครบรอบ 10 ปีของมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส


นักศึกษารับมอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส
                       

 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2012 ทางมหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิสไปส่งคณะนศ. มลายูศึกษาไปที่เมืองอลอร์ สตาร์ รัฐเคดะห์ เพื่อเดินทางต่อไปตามโครงการที่ทางแผนกวิชามลายูศึกษาได้กำหนดไว้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก รศ. อาหวัง  ล่านุ้ย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯ และ ผศ. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม ของ ม.อ. ปัตตานี

การอำลาระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส


การอำลาระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส
    

การอำลาระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส

ความทรงจำที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจตลอดไป