Rabu, 10 Oktober 2012

เกาะซีปาดัน (Pulau Sipadan) ไข่มุกแห่งรัฐซาบะห์ ประเทศมาเลเซีย

โดย นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
แผนที่รัฐซาบะห์ มาเลเซีย

เกาะซีปาดัน (Pulau Sipadan) ไข่มุกแห่งรัฐซาบะห์
เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในรัฐซาบะห์ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองเซิมโปร์นา ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของรัฐซาบะห์  เกาะนี้เป็นเพียงเกาะหนึ่งเดียวที่เป็นเกาะเกิดจากหินปูนกลางมหาสมุทรของประเทศมาเลเซีย      มีความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล
เกาะซีปาดัน
เกาะซีปาดันมีชื่อเสียง  ด้วยเป็นเกาะหนึ่งที่บรรดานักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักดำน้ำ มักเลือกเป็นที่ดำน้ำ (scuba diving) และถือเป็นสถานที่หนึ่งที่ดีที่สุด

จากการลงคะแนนในหัวข้อ 7 สิ่งมหัศจรรย์ในโลก ที่ดำเนินการโดย New 7 Wonders of Nature votes committee ปรากฏว่าเกาะซีปาดันเป็นหนึ่งใน 77 ของพื้นผิวโลกที่มหัศจรรย์และสวยงามในปี 2009
เกาะซีปาดัน
ประวัติความเป็นมาของเกาะซีปาดัน
เกาะแห่งนี้เคยถูกประเทศมาเลเซียและอินโดเนเซีย อ้างกรรมสิทธิ์ในเกาะ จนทำให้ทั้งสองประเทศนำปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นสู่ศาลโลก

ด้วยหลักฐานที่ประเทศมาเลเซียนำมาต่อสู้ในศาลโลก และด้วยการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษ  ทำให้ศาลโลกลงมติให้ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ชนะ โดยเกาะซีปาดัน (Pulau Sipadan) และเกาะลีฆีตัน (Pulau Ligitan) กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2003
 เกาะซีปาดัน
รีสอร์ทที่เกาะซีปาดัน
การตัดสินให้ประเทศมาเลเซียชนะในปัญหาเกาะซีปาดันนั้น ด้วยประเทศอังกฤษแสดงหลักฐานการถือครอง หรือที่เรียกว่า effective occupation ที่มีต่อเกาะนี้  ซึ่งประเทศอังกฤษเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมของประเทศมาเลเซีย และนอกจากนั้นประเทศอินโดเนเซียเองก็มีหลักฐานที่ด้อยกว่าประเทศมาเลเซีย รัฐบาลและประชาชนประเทศอินโดเนเซียผิดหวังกับผลการตัดสินของศาลโลกเป็นอันมาก ซึ่งปัญหาเกาะเกาะซีปาดันและเกาะลีฆีตันก็สร้างรอยแผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียและอินโดเนเซีย
 รีสอร์ทที่เกาะซีปาดัน
รีสอร์ทที่เกาะซีปาดัน
ประวัติความเป็นมาของเกาะซีปาดัน
เกาะแห่งนี้เคยถูกประเทศมาเลเซียและอินโดเนเซีย อ้างกรรมสิทธิ์ในเกาะ จนทำให้ทั้งสองประเทศนำปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวขึ้นสู่ศาลโลก

ด้วยหลักฐานที่ประเทศมาเลเซียนำมาต่อสู้ในศาลโลก และด้วยการสนับสนุนจากประเทศอังกฤษ  ทำให้ศาลโลกลงมติให้ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ชนะ โดยเกาะซีปาดัน (Pulau Sipadan) และเกาะลีฆีตัน (Pulau Ligitan) กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียเมื่อปี 2003
เกาะซีปาดัน
การตัดสินให้ประเทศมาเลเซียชนะในปัญหาเกาะซีปาดันนั้น ด้วยประเทศอังกฤษแสดงหลักฐานการถือครอง หรือที่เรียกว่า effective occupation ที่มีต่อเกาะนี้  ซึ่งประเทศอังกฤษเป็นอดีตเจ้าอาณานิคมของประเทศมาเลเซีย และนอกจากนั้นประเทศอินโดเนเซียเองก็มีหลักฐานที่ด้อยกว่าประเทศมาเลเซีย รัฐบาลและประชาชนประเทศอินโดเนเซียผิดหวังกับผลการตัดสินของศาลโลกเป็นอันมาก ซึ่งปัญหาเกาะเกาะซีปาดันและเกาะลีฆีตันก็สร้างรอยแผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเลเซียและอินโดเนเซีย

Tiada ulasan: