Sabtu, 30 Jun 2012

โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (ตอนที่ 2)

โดย  นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน

รายงานตอนที่ 2
โครงการทัศนศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดเนเซีย และบรูไน (2012 Thailand-Malaysia-SingaporeIndonesia-Brunei Fieldwork Project) ของแผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. ปัตตานี
………………………………………………………………………
วันที่ 8 พฤษภาคม 2012 หลังจากที่ถึงเมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดะห์ แล้ว คณะนักศึกษามลายูศึกษาได้เดินทางไปเยี่ยมมัสยิดซาฮีร์ เป็นมัสยิดงามแห่งเมืองอลอร์สตาร์ ชมอาคารพรรคอัมโน ประจำรัฐเคดะห์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ด้านการเมืองภายในตัว แม้ว่ารัฐเคดะห์จะถูกปกครองโดยพรรคปาส หรือ พรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย นอกจากนี้ได้แวะไปยังตลาดที่มีชื่อว่าเปอกันราบู ((Pekan Rabu) เป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองอลอร์สตาร์ ที่ครั้งหนึ่ง ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เคยทำการค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

ถ่ายภาพหมู่ที่มัสยิดซาฮีร์ เมืองอลอร์สตาร์

บริเวณตลาดเปอกันราบู

ด้วยทางคณะนักศึกษามลายูศึกษาได้ตัดสินใจที่จะไปนอกเหนือจากที่ได้กำหนดในโครงการ คือไปเมืองบาตัม เกาะบาตัม จังหวัดหมู่เกาะเรียว ทำให้ตัดสินใจไม่เดินทางไปยังรัฐปีนัง แม้ว่านักศึกษาบางส่วนยังต้องการจะไปรัฐปีนัง และได้ตัดสินใจซื้อตั๋วรถบัสไปรัฐโยโฮร์ โดยเดินทางในช่วงกลางคืนจากเมืองอลอร์สตาร์ไปยังเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์ เพื่อที่จะเดินทางไปยังเกาะบาตัม ต่อไป

วันที่ 9 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าถึงสถานีรถบัสเมืองโยโฮร์บารู จัดการเก็บฝากกระเป๋าที่สถานีรถบัส หลังจากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือสตูลังลาวต์ เมืองโยโฮร์บารู เพื่อเดินทางไปยังเมืองบาตัม เกาะบาตัม จังหวัดหมู่เกาะเรียว เพื่อประสานงานกับเพื่อนที่เป็นหัวหน้าส่วนในสำนักงานการท่องเที่ยวของเกาะบาตัม ขึ้นเรือแฟรรี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัมเวลา 12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงถึงเมืองบาตัม การเดินทางของคณะนักศึกษาใช้หลักการประหยัดที่สุด เพราะเป็นการเดินทางที่ออกนอกเส้นทางที่กำหนดในโครงการ เมื่อออกจากท่าเรือเมืองบาตัม ต้องตกใจอย่างมาก เพราะแรกเริ่มเราจะใช้รถประจำทาง หรืออะไรก็ได้ที่เสียค่าใช้จ่ายถูกที่สุด แต่เพื่อนนำรถบัสเช่ามารับคณะนักศึกษา และแวะทานอาหารที่เขาบอกว่าเป็นอาหารของชาวมลายูเกาะบาตัม ถามเรื่องที่พัก เขาบอกว่าเขาจองห้องพักราคาพันกว่าบาทนิดๆ โรงแรมขนาดกลาง

บนรถบัสจากเมืองอลอร์สตาร์ ไปยังเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์ 

ที่่ทาเรือสตูลังลาวต์ เมืองโยโฮร์บารู ขณะรอเรือจะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

บนเรือเฟรร์รี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

บนเรือเฟร์รี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

บนเรือเฟร์รี่ที่จะเดินทางไปยังเมืองบาตัม

ผมเริ่มเครียด แจ้งนักศึกษาที่รับผิดชอบเรื่องเงินให้เตรียมเงินค่ารถบัส ค่าห้องพัก ค่าอาหารด้วย พอเพื่อนเห็นผมเครียด เขาเข้ามากอดแล้วกระซิบว่า ในฐานะเพื่อนเก่า คณะนักศึกษามลายูศึกษาคือแขกของเขา ค่ารถบัส 2 วัน ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ทางหน่วยงานเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ผมเริ่มยิ้มออก และกระซิบแจ้งคณะนักศึกษามลายูศึกษา หลังทานอาหารที่อาคารสำนักงานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมลายูแห่งเมืองบาตัม ก็ได้แวะเยี่ยมผู้เป็นหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งเป็นอดีตนายกเมืองบาตัม จากนั้นเขาไปพาไปทำความรู้กับหน่วยงานต่างๆตามรายทางที่จะไปยังโรงแรมที่พัก หลังจากเข้าที่พักแล้ว นักศึกษาแต่ละคนก็แบ่งกลุ่ม แยกย้ายไปเที่ยวดูความเจริญของเมืองบาตัม ด้วยเมืองบาตัมเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสาม รองลงมาจากกรุงจาการ์ตา และเกาะบาหลี

บนรถมินิบัสที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองบาตัมนำมาบริการนักศึกษา

กับเพื่อนเก่า และเจ้าของร้านอาหารมื้อแรกในเมืองบาตัม

สำนักงานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมลายูของเมืองบาตัม

ภาพหมู่ภายในสำนักงานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมลายูของเมืองบาตัม

คุณ Samson Rampah Pasir กำลังอธิบายบางอย่างให้นักศึกษา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2012 รถบัสนำคณะนักศึกษามลายูศึกษาไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และแวะไปยังสะพานเชื่อมระหว่างเกาะบาตัมกับอีกเกาะหนึ่ง  ซึ่งเป็นสะพานที่มีชื่อของเกาะบาตัม  ช่วงเที่ยงได้รับแจ้งว่าทางนายกเมืองบาตัม จะเลี้ยงอาหารเที่ยงแก่คณะนักศึกษามลายูศึกษา ที่ภัตตาคารชื่อดังที่วันเสาร์ อาทิตย์ อาจหมดสิทธิ์เข้าทานอาหาร เพราะเต็มด้วยชาวสิงคโปร์ ภัตตาคารนี้ชื่อว่า Golden Prawn Batam หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังท่าเรือเมืองบาตัม เพื่อเดินทางกลับไปยังเมืองโยโฮร์บารู จากท่าเรือถึงตัวถึงเมืองโยโฮร์บารู เวลากลางคืน เดินทางถึงตัวเมืองบริเวณที่เรียกว่า City Center เมื่อได้โรงแรมที่ต้องการแล้ว จึงเข้าพัก หลังจากนั้นนักศึกษาไปสำรวจตลาดกลางคืนที่เขาเปิดค้าขายบริเวณ City Center
สะพานบาเรรัง

บนสะพานบาเรรัง

บนสะพานบาเรรัง

ยามเย็นบนสะพานบาเรรัง

ภายในโรงแรมที่พัก

เดินท่องเมืองบาตัม

เดินท่องเมืองบาตัม

เดินท่องตลาดมือสองที่เมืองบาตัม

เลี้ยงอาหารเที่ยงโดยนายกเทศมนตรีเมืองบาตัม

อาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงโดยนายกเทศมนตรีเมืองบาตัม

ภายในร้านอาหาร ถ้าเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ จะเต็มไปด้วยชาวสิงคโปร์

บนโต๊ะอาหารเที่ยง

เดินทางถึงเมืองโยโฮร์บารูในยามค่ำคืน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าเปลี่ยนที่พักจากโรงแรมเดิมไปยังโรงแรมแห่งใหม่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเก็บสัมภาระแล้ว จึงออกเดินทางจากเมืองโยโฮร์บารู ไปยังประเทศสิงคโปร์ ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้แวะเยี่ยมชม และละหมาดที่มัสยิดสุลต่าน จากนั้นไปยังวังสุลต่านฮุสเซ็น ซึ่งปัจจุบันจัดทำเป็นศูนย์มรดกมลายู หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังบริเวณมารีนาเบย์ เพื่อชมสิงโตพ่นน้ำ และอื่นๆ พอถึงตอนค่ำจึงกลับมาเมืองโยโฮร์บารู เมื่อกลับเข้าที่พัก นักศึกษาได้ไปสำรวจตลาดกลางคืนอีกครั้งที่บริเวณ City Center

ท่องตลาดกลางคืนเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์

ท่องตลาดกลางคืนของเมืองโยโฮร์บารู รัฐโยโฮร์

เตรียมเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์

ภายในอาคารสุลต่านอิสกันดาร์ เมืองโยโฮร์บารู

ที่สถานีรถบัสถนนควีนส์  ประเทศสิงคโปร์

ถ่ายภาพหมู่หน้าราชวังกำปงกือลัม  ประเทศสิงคโปร์

ณ มัสยิดสุลต่าน  ประเทศสิงคโปร์

ณ รูปปั้นสิงคโปร์พ่นน้ำ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าได้เดินทางจากตัวเมืองโยโฮร์บารู ไปยังสถานีรถบัส ซึ่งตั้งอยู่ชานเมือง เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองมะละกา ถึงเมืองเมืองมะละกาตอนเย็น จากนั้นเข้าพักโรงแรมที่เมืองมะละกา ช่วงกลางคืนให้คณะนักศึกษาเดินทางเที่ยวเมืองมะละกาด้วยตนเอง ปกติจะพักที่เมืองมะละกา 2 วัน แต่คณะนักศึกษามลายูศึกษาคณะนี้มีเวลาจำกัด จึงพักเพียงคืนเดียว
เมืองมะละกา

บริเวณช่องแคบมะละกา

รัฐมะละกา

ฉากหลังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลของรัฐมะละกา

ราชวังจำลองของสุลต่านแห่งมะละกา

ภายในราชวังจำลองสุลต่านมะละกา

ที่สถานีรถบัสก่อนเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2012 ช่วงเช้าได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา หลังจากนั้นช่วงบ่ายจึงขึ้นรถบัสไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ และถึงช่วงกลางคืน เข้าพักที่อาคารสำนักงานสมาคมภรรยาข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ PUSPANITA ซึ่งเปิดเป็นที่พักสำหรับบุคคลทั่วไป

รถบัสจอดที่ Dewan Bahasa dan Pustaka กรุงกัวลาลัมเปอร์

Tiada ulasan: