Sabtu, 3 September 2011

การเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสิงคโปร์ ปี 2011

นาย Tan Cheng Bock

นายตัน กิม เลียน

สัญญลักษณ์ของผู้สมัครทั้งสี่ท่าน

สัญญลักษณ์ของผู้สมัครทั้งสี่ท่าน

ผลการเลือกตั้ง

นายโทนี่ ตัน

ผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสี่ท่าน

ป้ายหาเสียงของนายโทนี่ ตัน

นายโทนี่ ตัน

การออกเสียง

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

Tiada ulasan: