Isnin, 14 Mac 2011

คณะนักการศึกษาจากมาเลเซียเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ ปัตตตานี

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ 14 มีนาคม 2554 ทางคณะนักการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ข้าราชการบำนาญจากรัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซียได้เดินทางมาเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ. ปัตตานี คณะนักการศึกษากลุ่มนี้มีอุสตาซ ฮัจญีอับดุลลอฮ ลุตฟี อัล-ฟาตานี เป็นผู้นำ การเดินทางมาของคณะนักการศึกษากลุ่มนี้ผ่านการประสานงานของอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน ด้วยอุสตาซ ฮัจญีอับดุลลอฮ ลุตฟี อัล-ฟาตานี มีพื้นเพเดิมเป็นชาวกลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำหรับนักการศาสนาอิสลามที่มีพื้นเพมาจากจังหวดชายแดนภาคใต้ ที่อพยพได้ตั้งถิ่นฐานในประเทศมาเลเซียนั้น มักได้รับการยอมรับจากสังคมมลายูในประเทศมาเลเซีย

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อุสตาซ ฮัจญีอับดุลลอฮ ลุตฟี อัล-ฟาตานี กับผู้เขียน ขณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพบปะกัน

อุสตาซ ฮัจญีอับดุลลอฮ ลุตฟี อัล-ฟาตานี กับผู้เขียน ขณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพบปะกัน

นักศึกษามลายูศึกษาและอาจารย์ซาวาวี ปะดาอามีน ถ่ายรูปกับคณะจากมาเลเซีย หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนักการศึกษาจากมาเลเซีย

คณะนักการศึกษาจากมาเลเซีย

Tiada ulasan: