Rabu, 15 Disember 2010

มาเลเซียแต่งตั้งวุฒิสมาชิกคนใหม่จากสังคมชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธ

โดน นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

วันนี้ 15 ธันวาคม 2010 ทางสถานีโทรทัศน์มาเลเซียได้ถ่ายทอดสดรายงานการปฏิญาณตนของสองวุฒิสมาชิกใหม่ คือนางมาเรียนี มูฮัมหมัดยิต(Mariany Mohammad Yit)และนายบุญสม อีนง (Boon Som A/L Inong)ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธทั้งสองคนเป็นสมาชิกของพรรคองค์กรมลายูสามัคคีแห่งชาติ(United Malays National Organisation)ได้ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกคนใหม่ของวุฒิสภามาเลเซียต่อหน้าประธานวุฒิสภา คือ ตันศรีอาบูซาฮาร์ อูยัง (Tan Sri Abu Zahar Ujang)

ภาพจากโทรทัศน์ขณะนายบุญสม อีนงกำลังปฏิญาณตนต่อหน้าประธานวุฒิสภา


นายบุญสม อีนง


นายบุญสม อีนง มีอายุ 49 ปี เป็นคนอำเภอสุไหงปาตานี รัฐเคดะห์ เป็นกรรมการของสมาคมชาวสยามแห่งมาเลเซีย หรือ Persatuan Siam Malaysia เขามีอาชีพเป็นนักข่าว โดยทำงานกับสำนักข่าว Kuwait National News Agency (Kuna)เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 1982 ต่อมาทำงานกับสำนักข่าว Islamic Republic of Iran National News Agency (Irna) เป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 1991

นอกจากั้นเคยทำหน้าที่เป็นเลขานุการฝ่ายหนังสือพิมพ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยุคที่มี Datuk Mohd Zin Mohamed เป็นรัฐมนตรีว่าการ และเคยเป็นเลขานุการฝ่ายหนังสือพิมพ์ของมุขมนตรีรัฐเคดะห์ ยุคที่มี Datuk Seri Syed Abdul Razak Syed Zain เป็นมุขมนตรี และเคยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษของมุขมนตรีรัฐเคดะห์ ยุคที่มี Datuk Seri Mahdzir Khalid เป็นมุขมนตรี

เขาเคยจัดพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า "Tekad 2008-2009" เป็นหนังสือของกระทรวงแรงงานมาเลเซีย จากข้อมูลที่สืบค้นได้ปรากฏว่าเขายังเป็นกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการก่อสร้างในรัฐเคดะห์ ที่ชื่อว่า Syarikat Bina Dan Kuari Kedah Sdn. Bhd.

ความขัดแย้งเกี่ยวกับตำแหน่งวุฒิสมาชิกชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธคนที่ 3
ในปี 1996 ทางรัฐบาลมาเลเซียได้แต่งตั้งนายเจริญ อินทชาติ (Datuk Charern Intachat) อดีตหัวหน้าศุลกากรแห่งรัฐเคดะห์ เป็นวุฒิสมาชิก นับเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกที่เป็นตัวแทนของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธ ที่มีประชากรทั้งหมด ประมาณ 6 หมื่นคน ซึ่งตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ในรัฐเคดะห์ รัฐเปอร์ลิส รัฐเปรัค รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู ฯลฯ

การเลือกนายเจริญ อินทชาติ เพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธนี้ ผ่านการลงมติเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์แห่งรัฐเคดะห์ (Majlis Sanggha Negeri Kedah) ชื่อของนายเจริญ อินทชาติได้รับการประกาศเสนอเป็นวุฒิสมาชิกจาก ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐรัฐมนตรีในขณะนั้น ครั้งที่เขาเดินทางไปพบปะชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธที่วัดตีตีอาการ์(Wat Titi Akar) อำเภอเปินดัง(Pendang) รัฐเคดะห์ เมื่อวันที่ 1เมษายน1996,

ในปี 2002 รัฐบาลมาเลเซียก็ได้แต่งตั้งนางชิวชุน (Datuk Siw Chun) นักธุรกิจจากรัฐเปอร์ลิส เป็นตัวแทนของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธคนที่ 2 ต่อจากนายเจริญ อินทชาติ ซึ่งรับตำแหน่งวุฒิสมาชิกเป็นเวลา 2 สมัย (มีวาระสมัยละ 3 ปี) รวมเป็นเวลา 6 ปี
นายเจริญ  อินทชาติ
การเลือกนางชิวชุนในครั้งนี้เป็นการลงคะแนนในการประชุมประจำปีของสมาคมชาวสยามแห่งมาเลเซีย (PSM – Persatuan Siam Malaysia) ซึ่งจัดประชุมที่หอประชุมวัฒนธรรม(Dewan Budaya) บ้านปุมปง รัฐเคดะห์ ในการลงคะแนนครั้งนี้ มีผู้ถูกเสนอชื่อ 6 คน คือ นายไสว (Datuk Sawai), นายสิริ นิลบัว (En. Siri Neng Buah), นางชิวชุน เอี่ยม(Datuk Siw Chun A/L Eam), นายบุญสม อีนง(Boon Som Inong), นายพล อาวังดิน(Eh Pon Awang Din) และ ดร. พรหม พรหมวิจิตร (Dr. Proom Promwichit) ผู้มีสิทธิ์เข้ารอบคือ นายไสว (Datuk Sawai), นายสิริ นิลบัว (En. Siri Neng Buah) และ นางชิวชุน เอี่ยม(Datuk Siw Chun A/L Eam) และในที่สุดผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวุฒิสมาชิก คือ นางชิวชุน เอี่ยม(Datuk Siw Chun A/L Eam)
นางซิวชุน  เอี่ยม
ต่อมานางชิวชุน เอี่ยม(Datuk Siw Chun A/L Eam) ครบวาระการเป็นวุฒิสมาชิกเมื่อ19 ธันวาคม 2008 เกิดการชิงการเป็นวุฒิสมาชิกในบรรดาผู้นำชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธ

ในการประชุมประจำปีของสมาคมชาวสยามแห่งมาเลเซีย (PSM – Persatuan Siam Malaysia) ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอสุไหงปัตตานี รัฐเคดะห์ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2008 ในการลงคะแนนครั้งนี้ มีผู้ถูกเสนอชื่อ 4 คน คือ นายสิริ นิลบัว (En. Siri Neng Buah), นายจาลาร์ เอนดินพรหม (En. Chalar Endin Proom), นายวินัย(En. Vinai) และนายโอสถ หรือชาตรี (En. Osot @ Chatri) ส่วนนายวิเชียร (En. Wichien) ขอถอนตัว

ในการลงคะแนนครั้งนั้นมีผู้ได้รับการเสนอเป็นวุฒิสมาชิก 3 คน คือ นายสิริ นิลบัว (En. Siri Neng Buah), นายจาลาร์ เอนดินพรหม (En. Chalar Endin Proom)และนายวินัย(En. Vinai)

ในขณะเดียวกัน นายโชติ จ่าจันทร์ (En. Eh Chot Cha Chan) หรือครูยอด แห่งบ้านบ่อเสม็ด อำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน ในฐานะรองนายกสมาคมชาวสยามแห่งมาเลเซีย (PSM – Persatuan Siam Malaysia) ได้เสนอชื่อผู้อื่นเป็นวุฒิสมาชิก โดยเสนอในนามของสมาคมชาวสยามแห่งรัฐกลันตัน (Persatuan Masyarakat Siam Kelantan) ส่วนนายบุญสม อีนง กรรมการของสมาคมชาวสยามแห่งมาเลเซีย (PSM – Persatuan Siam Malaysia) ได้เสนอชื่อวุฒิสมาชิกโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ()ชาวไทยพุทธทุกคนในรัฐเคดะห์ลงชื่อสนับสนุน ทำให้การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นวุฒิสมาชิกแตกออกเป็น 3 ฝ่าย

ทำให้การเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นวุฒิสมาชิกจากชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธต้องชะงักลง จนเมื่อ 15 ธันวาคม 2010 จึงมีการแต่งตั้งนายบุญสม อีนงเป็นวุฒิสมาชิกคนที่ 3 เป็นตัวแทนจากชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยพุทธ

Tiada ulasan: