Rabu, 7 Julai 2010

บรรยากาศในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลาม กำลังอธิบายเกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสสาลามแก่นักศึกษาวิชาเอกมลายูศึกษาของม. สงขลานครินทร์ ปัตตานี

Tiada ulasan: