Selasa, 18 Mac 2008

คณะรัฐมนตรีมาเลเซีย ปี 2008

หลังจากการเลือกตั้งครั้งที่ 12 ของประเทศมาเลเซีย โดยพรรคแนวร่วมแห่งชาติได้จัดตั้งรัฐบาล แม้ว่าจำนวน ส.ส. จะลดลง และมี 5 รัฐที่ถูกฝ่ายค้านยึดได้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2008 นายอับดุลลอฮ อาหมัด บาดาวี ได้ประกาศคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

นายกรัฐมนตรี : Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
รองนายกรัฐมนตรี : Datuk Seri Najib Razak

สำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี : Tan Sri Bernard Dompok
รัฐมนตรี : Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz
รัฐมนตรี : Datuk Ahmad Zahid Hamidi
รัฐมนตรี : Datuk Zaid Ibrahim (senator)
รัฐมนตรี : Datuk Amirsham A Aziz (senator)
รัฐมนตรีช่วย : Datuk Johari Baharum
รัฐมนตรีช่วย : Datuk Dr Mashitah Ibrahim (senator)
รัฐมนตรีช่วย : S K Devamany


รัฐมนตรีช่วย
: Datuk Hasan Malek

กระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการ: Datuk Seri Syed Hamid Albar
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Chor Chee Heung
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salleh (วุฒิสมาชิก)

กระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการ: Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
รัฐมนตรีว่าการคนที่ II : Tan Sri Nor Mohamed Yakcop
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Kong Cho Ha

กระทรวงการคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Ong Tee Keat
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Anifah Aman

กระทรวงโยธาธิการ
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Ir. Mohd Zin Mohamed
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Yong Khoon Seng

กระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตรและการค้าล่วงหน้า
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Peter Chin Fah Kui
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : A Kohilan Pillay (senator)

กระทรวงแรงงาน น้ำ และการสื่อสาร
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Shaziman Abu Mansor
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Joseph Salang Gandum

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการ : Tan Sri Muhyiddin Yassin
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Liew Vui Keong
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Jacob Dungau Sagan

กระทรวงการเกษตรและอุตสาหกรรมพื้นฐานการเกษตร
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Mustapa Mohamed
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Rohani Abdul Karim

กระทรวงการค้าภายในประเทศ และคุ้มครองผู้บริโภค
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Shahrir Abdul Samad
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Jelaing anak Mersat

กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Hishammuddin Hussein
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Dr Wee Ka Siong
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Razali Ismail

กระทรวงประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Ahmad Shabery Cheek
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Tan Lian Hoe

กระทรวงความเป็นเอกภาพ วัฒนธรรม ศิลปะ และมรดก
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Mohd Shafie Apdal
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Teng Boon Soon

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
รัฐมนตรีว่าการ: Datuk Dr S Subramaniam
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Noraini Ahmad

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และนวัตธรรม
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Dr Maximus Ongkili
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Fadillah Yusof

กระทรวงการเคหะและการปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Ong Ka Chuan
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Robert Lau Hoi Chew
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Hamzah Zainudin

กระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Seri Najib Razak
รัฐมนตรีช่วยว่าการ: Datuk Wira Abu Seman Yusop

กระทรวงพัฒนาชนบทและดินแดนสหพันธรัฐ
รัฐมนตรีว่าการ : Tan Sri Muhammad Muhd Taib
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Tan Sri Joseph Kurup
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Joseph Entulu Belaun

กระทรวงต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Seri Dr Rais Yatim
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Seri Tengku Azlan Abu Bakar

กระทรวงเยาวชนและการกีฬา
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Ismail Sabri Yaakob
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Wee Jeck Seng

กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Liow Tiong Lai
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Dr. Abdul Latiff Ahmad

กระทรวงการพัฒนาผู้ประกอบการและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Noh Omar
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Saifuddin Abdullah

กระทรวงพัฒนาสตรี ครอบครัว และสังคม
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Dr Ng Yen Yen
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Noriah Kasnon

กระทรวงการท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Seri Azalina Othman Said
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib

กระทรวงกิจการดินแดนสหพันธรัฐ
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Zulhasnan Rafique
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk M Saravanan

กระทรวงการอุดมศึกษา
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Seri Khaled Nordin
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Dr Hou Kok Chung
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Idris Haron

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการ : Datuk Douglas Uggah Embas
รัฐมนตรีช่วยว่าการ : Datuk Seri Abdul Ghapur Salleh